U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Parlement wil betere bescherming tegen hormoonontregelaars

21 mei 2019 - door Stagiair

Het Europees Parlement nam op 18 april een niet-bindende resolutie aan waarin aan de Commissie gevraagd wordt om te zorgen voor een ​​hoger niveau van bescherming tegen hormoonontregelaars. Dit door uiterlijk in juni 2020 een wetgevingsvoorstel hierover in te dienen.

  • Europees Parlement verwijt de Commissie gebrek aan actie.
  • Nood aan concreet actieplan en tijdlijn met volgende stappen.
  • Hormoonontregelaars hebben negatief effect op de gezondheid van mens en dier. 

De resolutie is aangenomen met 447 stemmen voor, 14 tegen en 41 onthoudingen, en was eigenlijk de laatste tekst die door dit Parlement moest worden behandeld.

 

Parlement wil betere bescherming tegen hormoonontregelaars

Gebrek aan actie

Parlementsleden bekritiseren het gebrek aan actie rond hormoonontregelaars. Hoewel de Commissie in november een nieuwe strategie voor hormoonontregelaars publiceerde en een screening lanceerde van het huidige beleid, vindt het parlement dit onvoldoende. Het Parlement mist een concreet actieplan om blootstelling aan hormoonontregelaars te minimaliseren en een tijdlijn met volgende stappen om vooruitgang te boeken. Op die manier blijft de bedreiging voor de gezondheid bestaan. 

De hormoonontregelaars zijn chemicaliën die we in onze omgeving vaak aantreffen in kinderproducten, voedselcontainers, producten voor persoonlijke verzorging, pesticiden en meubels. Deze gevaarlijke stoffen veranderen de werking van het hormonale systeem en hebben een negatief effect op de gezondheid van mens en dier. Daarom stelden europarlementsleden voor om (potentiële) hormoonontregelaars op gelijke voet te behandelen met stoffen geclassificeerd als kankerverwekkend, mutageen of toxisch voor reproductie. In totaal zijn er bijna 800 chemicaliën waarvan bekend is of vermoed wordt dat ze het hormonale systeem kunnen verstoren. 

Volgende stappen

De Commissie zal een fitnesscheck uitvoeren die in de eerste helft van 2020 moet afgerond worden met een openbare raadpleging van 12 weken voor 2019. Bij de Fitness Check wordt speciale aandacht besteed aan wetgevingsteksten die worden gebruikt in het dagelijks leven van consumenten, zoals de Richtlijn Speelgoedveiligheid, Verordening cosmeticaproducten en de regelgeving voor contactmaterialen levensmiddelen.

Meer info

Overzicht van de huidige stand van zaken.

De resolutie van het Europees Parlement. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons