U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Op weg naar veilig drinkwater voor alle Europeanen

02 februari 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie keurde op 1 februari het voorstel voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn goed. Zo wil de Commissie de kwaliteit van het drinkwater in de EU verbeteren, de toegang tot drinkwater voor burgers vergroten en meer informatie aan de consumenten verstrekken. De herziening van de richtlijn komt er na het burgerinitiatief Right2Water en een publieke consultatie in juni 2014. De herziening van de drinkwaterrichtlijn maakt deel uit van de implementatie van het actieplan kringloopeconomie.

 

Op weg naar veilig drinkwater voor alle Europeanen

Waarom de drinkwaterrichtlijn herzien? 

Het voorstel voor een herziene richtlijn van drinkwater is het antwoord van de Commissie op het allereerste Europees burgerinitiatief ooit; Right2Water. Dit initiatief riep de Europese Commissie op om de toegang tot drinkwater te erkennen als een universeel mensenrecht op een gemeenschappelijk goed. 

Daarnaast was de 20 jaar oude drinkwaterrichtlijn sterk achterhaald en moesten de kwaliteitsstandaarden aangepast worden aan de huidige wetenschappelijke en maatschappelijke context. De kwaliteit en veiligheid van het drinkwater is verder niet optimaal gegarandeerd doordat er te veel juridische flexibiliteit zit in de bewoordingen over producten en materialen die in contact komen met het drinkwater. Dit heeft tot gevolg dat lidstaten verschillende systemen hanteren die niet wederzijds erkend worden. 

Het voorstel voor de herziening van de drinkwaterrichtlijn

Het voorstel omvat vier elementen:

 1. Verbeterde kwaliteitsnormen- en waarden voor de veiligheid van water: 
  Het voorstel introduceert een nieuwe bijlage bij de richtlijn met geactualiseerde parameters op basis van de aanbeveling van de Wereldgezondheidsorganisatie.
 2. Een op risico gebaseerde veiligheidsbeoordeling van water, toegepast in de gehele EU: 
  Dit verplicht waterleveranciers om risico- en gevaarbeoordelingen uit te voeren (door bijvoorbeeld het invoeren van regelmatige updates, tijdschema's,...).
 3. Een verplichting voor de lidstaten om de toegang tot water voor iedereen te verbeteren. Dit omvat twee elementen;
  Ten eerste, een verplichting voor de lidstaten om de toegang tot drinkwater te verbeteren via een aantal maatregelen (zoals het bepalen van het aandeel mensen zonder toegang tot drinkwater en hen informeren over aansluitingsmogelijkheden).
  Ten tweede, een verplichting voor de lidstaten om alle maatregelen te nemen die nodig zijn om de toegang tot drinkwater voor kwetsbare en gemarginaliseerde groepen te garanderen.
 4. Een verbeterde voorlichting aan consumenten over de beschikbaarheid van waterdiensten in hun omgeving:
  Waterleveranciers moeten bepaalde informatie rechtstreeks aan de consumenten verstrekken (bijvoorbeeld op hun facturen), zoals het verbruikte volume en de details van de tarieven en de kostenstructuur.

Volgende stappen 

Tot 29 maart kunnen burgers en stakeholders hun mening geven aan de Commissie (zie ook 'Meer lezen'). Het voorstel zal voorgelegd worden aan het Europees Parlement en de Raad voor onderhandeling en goedkeuring. Daarna volgt het de gewone wetgevingsprocedure. 

Zodra het Europees Parlement en de Raad hun standpunten over het voorstel hebben voltooid, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen beginnen. Elk resulterend compromis zou goedgekeurd moeten worden door het Europees Parlement in de plenaire vergadering en vervolgens door de Raad.

Meer lezen 

Meer informatie over de herziening van de drinkwaterrichtlijn kan u op deze website vinden. 

Voor de factsheet van de Europese Commissie over de herziene drinkwaterrichtlijn, klik hier

Het goedgekeurde voorstel door de Commissie is hier te vinden. 

Wil u uw mening laten gelden over de richtlijnherziening? Vul dan deze enquête in tot 29 maart 2018.

Bron

Europese Commissie 

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons