U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Nieuw voorstel: Leren voor milieuduurzaamheid

17 januari 2022 - door Ute De Meyer

De Europese Commissie publiceerde vrijdag 14 januari een voorstel voor een aanbeveling van de Raad betreffende leren voor milieuduurzaamheid.

  • Jongeren beschouwen milieu, de strijd tegen klimaatverandering, onderwijs en opleiding als de EU-topprioriteiten voor de volgende jaren. 
  • Het voorstel wil studenten voorzien van inzicht in en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en het milieu.
  • Het nieuw Europees competentiekader inzake duurzaamheid brengt de competenties in kaart die nodig zijn voor de groene overgang.
Nieuw voorstel: Leren voor milieuduurzaamheid

Jongeren bepalen mee de toekomst

Uit de Eurobarometer survey blijkt dat jongeren milieu, de strijd tegen klimaatverandering, onderwijs en opleiding als EU-topprioriteiten zien voor de komende jaren. Met dit nieuw gepubliceerde voorstel, wil de Europese Commissie een antwoord bieden op deze bevindingen.

Doel van het voorstel is lidstaten, scholen, instellingen voor hoger onderwijs, niet-gouvernementele organisaties en alle onderwijsinstellingen te ondersteunen om studenten te voorzien van inzicht in en vaardigheden op het gebied van duurzaamheid, klimaatverandering en het milieu.

Competenties voor de groene overgang

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek (JRC) publiceerde ook een nieuw Europees competentiekader inzake duurzaamheid. Dat brengt de competenties in kaart die nodig zijn voor de groene overgang. Onder deze competenties verstaat men: kritisch denken, initiatief nemen, respect voor de natuur en inzicht in het effect van dagelijkse handelingen en beslissingen op het milieu en het mondiale klimaat.

In het voorstel van de Commissie worden de lidstaten opgeroepen om:

  • Toegang te bieden aan leerlingen van alle leeftijden tot hoogwaardig en inclusief onderwijs en opleiding over klimaatverandering, biodiversiteit en duurzaamheid;
  • Maak leren voor milieuduurzaamheid tot een prioritair gebied in onderwijs- en opleidingsbeleid en -programma's om de sector te ondersteunen en in staat te stellen tot de groene overgang bij te dragen;
  • Aanmoediging en ondersteuning van een integrale benadering van duurzaamheid door de instellingen, die onderwijs en leren omvat; ontwikkeling van visies, planning en bestuur; actieve betrokkenheid van studenten en personeel; beheer van gebouwen en middelen en partnerschappen met plaatselijke en ruimere gemeenschappen;
  • Mobiliseer nationale en EU-fondsen voor investeringen in duurzame en groene infrastructuur, opleiding, instrumenten en middelen om de veerkracht en de paraatheid van onderwijs en opleiding voor de groene overgang te vergroten.

Lees hier de persmededeling.
Lees hier de volledige tekst van de 'Council Recommendation on learning for environmental sustainability'.

Maak een account aan

Volg ons