U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Milieucommissie keurt rapport verpakkingsafval goed

27 oktober 2023 - door Frédéric Cabistan

Met de aanname van het rapport over verpakkingsafval gaat de Parlementaire milieucommissie (ENVI) akkoord met een minder ambitieuze versie dan het Commissievoorstel. Wat er precies aangenomen is, lees je in dit artikel.

  • MEP's keurden het verslag van Frédérique Ries goed met 56+, 23- en 5 onthoudingen.
  • Dit rapport is de visie van het Parlement op het voorstel voor een Verordening verpakkingen en verpakkingsafval.
  • Specifieke aandacht voor minder plastic afval, inzet op hervulbare verpakkingen en een verbod op bepaalde chemische stoffen.
Milieucommissie keurt rapport verpakkingsafval goed

Het doel van dit rapport is om plastic verpakkingen en vervuilende stoffen te verminderen en tegelijkertijd het hergebruik van verpakkingen aanmoedigen, zonder daarbij te veel druk op te leggen aan de takeaway sector.

Dit rapport vormt de visie van het Europees Parlement over het Commissievoorstel van eind 2022 van een Verordening verpakkingen en verpakkingsafval.

Minder plastic afval

De Parlementsleden willen graag een verbod zien op de verkoop van ultralichte plastic winkeltassen. Uitzonderingen hierop zijn als het uit hygiënische noodzaak is of als primaire verpakking voor bulkvoedsel om zo voedselbederf te voorkomen. 

Naast de door de Commissie voorgestelde vermindering van verpakkingen, stellen de Parlementsleden specifieke doelen voor minder afval van plastic verpakkingen voor: 10% minder in 2030, 15% in 2035 en 20% minder in 2040. 

Daarnaast wil de Milieucommissie dat de Commissie tegen eind 2025 de mogelijkheden onderzoekt om duurzaamheidsdoelen op te stellen voor biogebaseerd plastic, omdat deze de kunststofindustrie minder afhankelijk maakt van fossiele bouwstoffen.

Minder herbruiken, meer hervullen

MEP's willen een verschil opgetekend zien tussen herbruikbare en hervulbare verpakkingen om zo de nodige voorwaarden duidelijker te maken. Een voorbeeld hiervan is het verzoek om duidelijk te maken hoevaak een verpakking minstens opnieuw gebruikt kan worden.

Als alternatief hiervoor wil de Milieucommissie dat de horeca het mogelijk maakt voor haar klanten/gebruikers om hun eigen verpakkingen/containers mee te nemen (eigen servies/potjes/pannen/schalen etc.)

Geen PFAS in verpakkingen

Tot grote vreugde van rapporteur Ries gingen de andere commissieleden akkoord met de vraag voor een verbod van PFAS-gebruik en de opzettelijke toevoeging van andere schadelijke stoffen aan verpakkingen die in contact komen met voedsel. Met dit verbod neemt de Milieucommissie nu al de nodige stappen om bepaalde stoffen te weren en wacht dus niet op de geplande REACH-herziening (die waarschijnlijk niet meer voor de verkiezingen van 2024 wordt voorgesteld).

Volgende stappen

Het Europees Parlement stemt over dit rapport tijdens de plenaire vergadering van eind november. Als het Parlement dit rapport goedkeurt, dan is het officiële standpunt van het Parlement bekend.

In de Raad zijn de besprekingen nog bezig. Er wordt verwacht dat de Europese milieuministers hierover debatteren op de volgende Raad van 18 december.

Zodra beiden instellingen hun standpunt formeel aannemen, kunnen er interinstitutionele onderhandelingen opgestart worden.

Je vindt de aangenomen tekst onderaan in de bijlage terug.

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons