U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

MEPs vragen sterker en groener regelgevingskader voor bouwproducten

29 maart 2021 - door Stagiair

In een bijna unaniem aangenomen resolutie roepen parlementsleden de Europese Commissie op haar herziening van de verordening inzake geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten niet uit te stellen. 

  • De bouwproductenverordening moet in het licht van digitalisering en duurzaamheid toekomstbestendig worden gemaakt volgens rapporteur Christian Doleschal (EVP, Duitsland). 
  • Schaduwrapporteur Claude Gruffat (Groenen/EFA, Frankrijk) meent dat de aanstaande herziening van de verordening een kans is om ambitieuze milieudoelstellingen aan te nemen om ervoor te zorgen dat de sector de doelen vastgesteld in de Green Deal bereikt.

Het verslag werd aangenomen met 686 stemmen voor, 4 stemmen tegen en 5 onthoudingen.

MEPs vragen sterker en groener regelgevingskader voor bouwproducten

De parlementsleden delen de beoordeling van de verordening door de Commissie, de verordening functioneert niet in haar huidige vorm vanwege juridische problemen. De verordening moet hierdoor worden herzien, zodat ze de groene transitie kan ondersteunen en economische circulariteit kan bevorderen. De parlementsleden stellen daarom voor om:

  • Hergebruik en recycling van bouwproducten aan te moedigen
  • Informatie over gezondheid, veiligheid en milieukwaliteit op te nemen in bouwproducten
  • Een einde te maken aan de duplicatie van informatie die nodig is voor CE-markeringen en prestatieverklaringen. Dit bracht administratieve rompslomp en extra kosten voor bedrijven, volgens de parlementsleden kan dit aangepakt worden door digitale oplossingen aan te bieden

Daarnaast maken de leden van het Europees Parlement zich zorgen over de tendens in sommige lidstaten om aanvullende criteria toe te voegen en bouwproducten een nationaal merk op te leggen. Hierdoor ontstaan volgens de parlementsleden ongerechtvaardigde barrières die resulteren in een fragmentatie van de interne markt.

 

Volgende stappen

Het Europees Parlement wil met dit initiatiefverslag een krachtig signaal afgeven aan de Europese Commissie die in het derde kwartaal van 2021 een wetgevingsinitiatief zal presenteren om de verordening te herzien.

 

Meer lezen

Lees het verslag van het Europees Parlement hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons