U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Laat van u horen: raadplegingen energie (deadlines 29/1/15 en 10/2/15)

01 januari 2015 - door Kelly Digneffe

Er lopen op initiatief van de Europese Commissie twee raadplegingen in het kader van de Europese energie-unie, namelijk over energie-efficiëntie en over hernieuwbare energie. De raadpleging in verband met de herziening van de richtlijn energie-efficiëntie startte op 4 november 2015 en loopt tot 29 januari 2016, die over de nieuwe richtlijn hernieuwbare energie startte op 18 november 2015 en loopt tot 10 februari 2016.
 

Laat van u horen: raadplegingen energie (deadlines 29/1/15 en 10/2/15)

Welke acties moet Europa nemen om energie-efficiëntie te verbeteren en om het aandeel hernieuwbare energie op te trekken?

Beide raadplegingen vinden plaats met het oog op het uitwerken van nieuwe maatregelen en doelen tegen eind 2016 voor de periode 2020-2030 en dit als vervolg op het grote energiepakket uit 2008 dat doelen stelde voor 2020.

Voor energie-efficiëntie gaat het over onderwerpen zoals o.m. energiebesparing, efficiëntiemaatregelen, (slimme) energiemeters, informatie op energiefacturen en financiering van maatregelen om energie-efficiëntie te verhogen.

Bij hernieuwbare energie gaat het over alle mogelijke vormen van hernieuwbare energie (wind, zon, water, bodemwarmte, zee,…). Duurzaamheid van bio-energie hoort ook tot het pakket hernieuwbare energie, maar specifiek hierover volgt later een aparte raadpleging.

Reageren?

Beide consultaties richten zich tot alle burgers, organisaties en overheden in de EU. 

De deadlines voor het indienen van voorstellen en standpunten zijn:

  • voor energie-efficiëntie: 29 januari 2016
  • voor hernieuwbare energie: 10 februari 2016

Invullen van de raadpleging kan op de volgende pagina’s. Er wordt een online formulier doorlopen en de raadpleging wordt telkens voorafgegaan door inleidende, inhoudelijke informatie over het dossier.

Energie-efficiëntie 

Hernieuwbare energie 

Meer lezen? 

De huidige richtlijn energie-efficiëntie (2012/27/EU) 

Inception Impact Assessment/Roadmap for the Review of the Energy Efficiency Directive (2012/27/EU)

Inception Impact Assessment (Hernieuwbare) 

Vragen?

Met verdere vragen over de raadplegingen, mailt u naar de Europese Commissie, Directoraat-Generaal Energie - (ENER.C.3:)  ENER-CONSULTATION-EED@ec.europa.eu

Maak een account aan

DOSSIER

Pakket hernieuwbare energie

Richtlijn (EU) 2018/2001 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen is op 24 december 2018 in werking getreden. EC-voorstel voor herziening van de richtlijn (EU) 2018/2001) wordt verwacht in juni 2021.

Lees meer

Kaderstrategie voor de Energie-Unie

De richtlijnen rond energie-efficiëntie en hernieuwbare energie zijn op 24 december 2018 in werking getreden. Op 21 december 2018 werden ze in het Publicatieblad van de Europese Unie gepubliceerd. EU-instellingen bereiken compromis over regelgevingskader elektriciteitsmarkt op 19 december. 

Lees meer
Volg ons