U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Kroatisch voorzitterschap start besprekingen Europese Green Deal

08 januari 2020 - door Celeste Wezenbeek

​​​​​​Sinds 1 januari neemt Kroatië het roterend voorzitterschap van de Raad op zich. Daarbij wordt ingezet op enkele specifieke Kroatische prioriteiten. Met betrekking tot de Green Deal zal de focus liggen op het behoud van biodiversiteit, een overgang naar klimaatneutraliteit van de EU tegen 2050 en de bescherming van het mariene milieu tegen externe vervuiling. 

Bijzondere nadruk zal worden gelegd op luchtkwaliteit en het duurzaam beheren van water.  Dit door enerzijds een evaluatie door te voeren van bestaande EU-wetgeving en anderzijds meer in te zetten op een sectoroverschrijdende aanpak. 

  • Hoog op de agenda staat de bescherming van de oceanen. 
  • Het voorzitterschap zal de onderhandelingen openen over de EU-biodiversiteits­strategie voor 2030.
  • Het voorzitterschap zal werken aan de voorbereiding van de langetermijnklimaatstrategie van de EU. 
Kroatisch voorzitterschap start besprekingen Europese Green Deal

Oceanen

Hoog op de agenda staat de bescherming van de oceanen. Het Kroatische voorzitterschap is van plan het debat voort te zetten over maatregelen om de bescherming van de zee en kustgebieden tegen vervuiling te verbeteren. Dit in overeenstemming met de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN. Het voorzitterschap zal in samenwerking met de Europese Commissie en Finland een conferentie over het mariene milieu organiseren, die zal plaatsvinden in maart.

Biodiversiteit

Het voorzitterschap zal de onderhandelingen openen over de EU-biodiversiteits­strategie voor 2030. Belangrijk hierbij is de integratie van deze strategie in alle andere beleidsdomeinen van de Europese Unie. Het voorzitterschap wil met het oog op de VN-conferentie over biodiversiteit (CBD COP15) in het Chinese Kunming, sterke ambities naar voor schuiven. Deze cruciale conferentie moet resulteren in een akkoord over een mondiaal biodiversiteitskader voor de periode na 2020.

Circulaire economie

De Kroaten zullen de onderhandelingen opstarten over het nieuwe EU - actieplan voor circulaire economie. Dit actieplan wordt uiteindelijk verwacht in het voorjaar. 

Klimaatstrategie

Het voorzitterschap zal werken aan de voorbereiding van de langetermijnklimaatstrategie van de EU, zodat deze, in het kader van de overeenkomst van Parijs, tijdig kan worden ingediend bij de VN. Daarnaast is de integratie van klimaatfinanciering in het meerjarig financieel kader 2021-2027 prioritair voor het Kroatische voorzitterschap. Ook willen de Kroaten versterkt inzetten op het ontwikkelen van innovatieve instrumenten om klimaatverandering tegen te gaan.

Volgende stappen

De eerst volgende Milieuraad staat gepland op 5 maart. De EU-ministers van Milieu zullen op 21-22 april, op initiatief van de Kroaten, informeel samenkomen. Dit voorafgaand aan de formele bijeenkomst van de Raad Milieu in juni 2020 te Luxemburg. 

 

Maak een account aan

Volg ons