U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Industriële vervuiling – Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

04 januari 2021 - door Celeste Wezenbeek

Het register bevat belangrijke gegevens over de uitstoot van verontreinigende stoffen door industriële installaties in Europa.

De Commissie is belast met de herziening van de EU-regels voor de aanpak van vervuiling door grote industriële installaties.

Dit initiatief beoogt:

  • de publieke toegang tot milieugegevens te verbeteren
  • de herziening van nauw verwante wetgeving betreffende industriële emissies te ondersteunen
  • bij te dragen tot het bereiken van de doelstellingen van de Europese Green Deal inzake het terugdringen van de vervuiling tot nul, klimaatneutraliteit, biodiversiteit en een schonere, meer circulaire economie.

Geef hier je mening tot 23 maart. 

Jouw stem in Europa: Industriële vervuiling – Europees register inzake de uitstoot en overbrenging van verontreinigende stoffen

Maak een account aan

Volg ons