U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

Jouw stem in Europa: Fitness check van de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn

09 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie wil graag jouw mening weten over de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn. Vul de openbare raadpleging in voor 5 maart 2019!

De kaderrichtlijn water (2000/60 / EG) is het meest uitgebreide instrument van het EU-waterbeleid. Het voornaamste doel ervan is om de watervoorraden van de EU te beschermen en te verbeteren om een ​​goede status te bereiken. De fitnesscheck evalueert deze richtlijn, twee andere direct daarmee verband houdende richtlijnen (Richtlijn 2006/118 / EG inzake grondwater en 2008/105 / EG inzake kwaliteitsnormen) en de overstromingsrichtlijn (2007/60 / EG), die de katalysator is voor het introduceren van een risicobeheerbenadering van wateroverlast in de EU. 

Jouw stem in Europa: Fitness check van de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn

Waarom?

De raadpleging is bedoeld om zoveel mogelijk meningen te verzamelen over hoe de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn respectievelijk tot veranderingen in het duurzame beheer van water hebben geleid, en tot de strategieën om overstromingsgevaar te verminderen in de hele EU. De raadpleging verzamelt algemene visies van het publiek over hun begrip en relatie met water en meer gedetailleerde informatie en meningen van nationale autoriteiten, deskundigen en particuliere entiteiten die belast zijn met de uitvoering van de specifieke kenmerken van de richtlijnen. Het is de bedoeling om ook verder te gaan dan zuivere uitvoering en adviezen te verzamelen over de werking en de interacties van de verschillende richtlijnen, evenals de kosten en baten die de verschillende belanghebbenden eraan verbinden.

Voor wie?

Iedereen! Zowel burgers als belanghebbenden zijn welkom om hun mening te geven. 

Hoe?

Je kan aan deze raadpleging bijdragen door de online vragenlijst in te vullen. Je kan uw antwoorden in elke officiële EU-taal indienen.

Vul hier de enquête in!

Vragen?: Contacteer lourdes.alvarellos@ec.europa.eu

Meer lezen?

Fitnesscheck van de kaderrichtlijn water en de overstromingsrichtlijn

Bron

Europese Commissie 

Maak een account aan

Volg ons