U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Het Portugese voorzitterschap: prioriteiten voor milieu, klimaat en energie

06 januari 2021 - door Celeste Wezenbeek

Op 1 januari startte het nieuwe voorzitterschap van de Raad. Deze keer is het de beurt aan Portugal om gedurende 6 maanden aan het hoofd van de onderhandelingen te staan. Traditioneel schuift het voorzittende land enkele prioriteiten naar voor. Hierbij volgen de Portugese prioriteiten voor milieu, klimaat en energie. 

Klimaat

Voor de Portugezen is de goedkeuring van de klimaatwet een absolute topprioriteit. Het voorzitterschap zal de onderhandelingen over de Europese klimaatwet verderzetten met het oog op een gezamenlijke verbintenis om de CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 55 % te verminderen ten opzichte van het niveau van 1990. Concreet beoogt Portugal een akkoord tussen het Europees Parlement en de Raad van de EU in het kader de trialogen, die al onder het Duitse voorzitterschap van start zijn gegaan.

Daarnaast wil het voorzitterschap zich ook focussen op klimaatadaptatie, met name door nadruk te leggen op de synergieën tussen maatregelen voor enerzijds de beperking van en anderzijds de aanpassing aan de klimaatverandering.

Energie

Wat de energiesector betreft, zal het voorzitterschap verantwoordelijk zijn voor het sturen van de besprekingen over het voorstel tot herziening van de EU-verordening inzake trans-Europese energienetwerken (TEN-E).

De Portugese autoriteiten willen zich ook concentreren op groene waterstof, dit door in april een speciale conferentie te organiseren. Daarnaast is de bevordering van energie-efficiëntie ook een prioriteit voor de komende 6 maanden, met bijzondere nadruk op de bestrijding van energiearmoede.

 

Het Portugese voorzitterschap: prioriteiten voor milieu, klimaat en energie

Milieu

  • Circulaire economie 

De uitvoering van het tweede EU-actieplan voor een duurzame en hulpbronnenefficiënte circulaire economie zal de hoogste milieuprioriteit van het Portugese voorzitterschap zijn. Daarbij zal het delen van nationale plannen en resultaten van groot belang zijn. Hierbij zal het voorzitterschap zich ook richten op de herziening van het wetgevingskader inzake batterijen.

  • Biodiversiteit

Het Portugese voorzitterschap zal zich concentreren op de voorbereidingen voor de COP15, die voor de tweede helft van 2021 in China is gepland. Dit in overeenstemming met de verbintenissen die zijn aangegaan in het kader van de  EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030. 

  • Bosbeleid

Portugal zet in op duurzaam bosbeheer om zo het concurrentievermogen en de duurzaamheid van de bosbouwsector, de focus op bio-energie en de groene economie te stimuleren.

  • Waterbeleid

Het voorzitterschap wil bijdragen aan een betere uitvoering van de EU-waterwetgeving, dit zowel via de kaderrichtlijn water als de richtlijn inzake overstromingen.

Lees hier meer over het werkprogramma van het Portugese voorzitterschap. 

 

Maak een account aan

Volg ons