U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Green deal op Raad Concurrentievermogen

01 maart 2020 - door Ina De Vlieger

De Raad Concurrentievermogen steunt de algemene doelstellingen van de EU Green Deal, EU klimaatneutraal tegen 2050. Toch vrezen vele ministers dat deze milieu- en klimaatnormen het concurrentievermogen van de Europese industrie ondermijnen. Ze wijzen daarom op het belang van:

  • Duidelijk en voorspelbaar kader voor de omslag naar een groene en digitale industrie
  • Onderzoek en innovatie voor het bewerkstelligen van deze industriële transformatie
  • Snel EC-initiatief voor het mechanisme voor de aanpassing van de koolstofgrenzen 
Green deal op Raad Concurrentievermogen

Volgende stappen

  • 5 maart Raadmilieu: gedachtewisseling over de mededeling EU Green Deal
  • Juni Raad Vervoer, Telecommunicatie en Energie: bespreking van de mededeling
  • Europees Parlement heeft al gereageerd op de mededeling meteen resolutie in de plenaire vergadering van 15 januari 2020. Gezien het brede beleidsaanbod van de European Green Deal zet het Parlement de komende maanden de besprekingen voort.

Meer lezen

Competitiveness Council, 27-28 February 2020, Main results

Resultaat raadsvergadering 27-28 februari (EU Green Deal op pag. 4)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons