U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Expertgroep duurzame financiering over hun taxonomie-aanbevelingen

23 maart 2020 - door Veronique Vennekens

De leden van de technische expertengroep rond duurzame financiering hebben duiding gegeven bij hun aanbevelingen over de taxonomie voor duurzame financiering.

Je kan feedback geven op de impact analyse rond de taxonomie voor adaptatie en mitigatie tot 20 april. Klik hier om deel te nemen.

Expertgroep duurzame financiering over hun taxonomie-aanbevelingen

De experten hebben in het rapport selectiecriteria omschreven die bepalen welke economische activiteiten bijdragen aan het bestrijden van klimaatverandering. Volgens hun methodologie behoren productie en bosbouw hier ook bij. Er zijn ook criteria toegevoegd om het ‘Doe geen significante schade’ principe af te bakenen.

Klimaatadaptatie is de tweede pijler van de taxonomie geworden. Ze hebben nieuwe criteria beschreven voor 68 activiteiten die onder deze pijler vallen. 

Er wordt ook werk gemaakt van een ‘taxonomie woordenboek’ dat investeerders moet helpen bij hun beslissingen. Eens de taxonomieën klaar zijn zullen financiële marktdeelnemers informatie moeten delen over hoe de investeringen economische activiteiten ondersteunen die voldoen aan de criteria van de taxonomie. De eerste rapporten hierover en informatie voor investeerders zullen gepubliceerd worden begin 2022.

Timing van de taxonomie

De expertengroep raadt aan om vandaag al gebruik te maken van de taxonomie en niet te wachten tot 2022. Maar de finale criteria kunnen nog afwijken van het huidige rapport. De Europese Commissie zal in gedelegeerde handelingen de finale technische selectiecriteria bepalen. 

De taxonomie voor mitigatie en adaptatie zullen klaar zijn tegen het einde van 2020. Tegen het einde van 2021 zijn ze dan geïmplementeerd. Voor de andere doelstellingen van de taxonomie zullen de criteria pas klaar zijn tegen het einde van 2021 en van toepassing vanaf het einde van 2022. 

Er komt in mei/juni een oproep om een duurzaam financieringsplatform op te zetten dat de Europese Commissie zal helpen in haar taak. Dit platform moet operationeel zijn tegen het einde van 2020.

Lees het volledige rapport hier.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons