U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Europese Commissie lanceert biodiversiteitsstrategie 2030

25 mei 2020 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie lanceerde haar langverwachte biodiversiteitsstrategie 2030, dit in combinatie met de ‘boer tot bord’ strategie die moet zorgen voor een vernieuwd Europees voedselsysteem. De twee strategieën moeten natuur, landbouwers, ondernemingen en consumenten samen brengen in een meer duurzame toekomst.

  • ten minste 30 % van het landoppervlak en zeegebied in Europa omvormen tot beschermde gebieden
  • 10 % van het landbouwareaal gebruiken voor diversiteitsrijke landschapselementen

  • inzetten op verbeteren van de gezondheid van de Europese bossen

In het kader van de Europese Green deal bevatten beide strategieën  voorstellen voor maatregelen om enerzijds een einde te maken aan het biodiversiteitsverlies in Europa en de rest van de wereld. En om anderzijds onze voedselsystemen om te vormen tot de wereldwijde standaard voor concurrerende duurzaamheid, waarbij de bescherming van mens en planeet prioritair is.

Europese Commissie lanceert biodiversiteitsstrategie 2030

Zoals reeds aangegeven in de draft versie, pakt deze strategie de belangrijkste oorzaken van biodiversiteitsverlies aan. Specifiek gaat het over: het niet-duurzame gebruik van het land en de zee, de overexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, verontreiniging en invasieve uitheemse soorten. 

Inhoud

De biodiversiteitstrategie 2030 wil bindende streefdoelen vastleggen voor: 

  • herstellen van ecosystemen en rivieren

  • beschermen van habitats en soorten 

  • terugbrengen van bestuivers naar landbouwgrond

  • verminderen van verontreiniging

  • vergroenen van steden

  • verbeteren van de biologische landbouw 

  • verbeteren van de gezondheid van de Europese bossen

De strategie bevat concrete stappen om ten minste 30 % van het landoppervlak en zeegebied in Europa om te vormen tot beschermde gebieden. Ook moet ten minste 10 % van het landbouwareaal gebruikt worden voor diversiteitsrijke landschapselementen.

Jaarlijks zal 20 miljard euro aan financiering voor de biodiversiteit worden vrijgemaakt via verschillende bronnen, waaronder EU-fondsen en nationale en particuliere middelen.

Naast onderdeel te zijn van de Europese Green deal, vormt de strategie ook een belangrijk aspect van het EU-herstelplan, dat de strijd aangaat met de gevolgen van de coronacrisis. Dit omdat het beperken van verlies in biodiversiteit toekomstige uitbraken kan helpen voorkomen. Daarnaast beoogt de strategie de integratie van biodiversiteitsoverwegingen in de algemene EU-strategie voor economische groei.

Bronnen en meer lezen

Communicatie Europese Commissie

Lees hier de volledige biodiversiteitsstrategie. 

Lees hier de volledige boer tot bord strategie.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons