U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Europese Commissie investeert 121 miljoen in LIFE

22 februari 2021 - door Celeste Wezenbeek

De Europese Commissie heeft een investering van 121 miljoen euro aangekondigd voor nieuwe geïntegreerde projecten in het kader van het LIFE-programma. Deze financiële middelen – die 20 % meer bedragen dan vorig jaar – hebben als doel het groene herstel te bevorderen. 

Geïntegreerde projecten focussen op 6 gebieden: natuur, water, lucht, afval, mitigatie van de klimaatverandering en aanpassing aan de klimaatverandering. Ze ondersteunen de plannen die nodig zijn om de milieu- en klimaatwetgeving gecoördineerd en op grote territoriale schaal uit te voeren. De aangekondigde LIFE-investering zal ook aanzienlijke extra financiële middelen mobiliseren uit andere EU-bronnen (onder meer de landbouw-, regionale en structuurfondsen en Horizon Europe), evenals van nationale en regionale middelen en particuliere investeerders.

De projecten

Natuurbehoud: Vijf projecten zullen aan tal van natuurlijke habitats en soorten ten goede komen (onder meer bossen, rivieren, landbouwgronden, graslanden, veengebieden, in het water levende soorten en vogels).

Water: Ter ondersteuning van de EU-kaderrichtlijn water zullen bij een project in Frankrijk maatregelen worden genomen om de waterkwaliteit in de regio Pays de la Loire te verbeteren. Een ander project zal bijdragen tot de sanering van het stroomgebied van de Pilica in Polen met behulp van proefprojecten op het gebied van blauwe en groene infrastructuur en andere initiatieven.

Afvalbeheer: Ter ondersteuning van het EU-actieplan voor de circulaire economie zal in het kader van een Belgisch project minder kunststofafval worden geproduceerd dankzij meer duurzaamheid: van een langere levensduur van producten tot preventie, hergebruik en recyclage van afval.

Mitigatie van de klimaatverandering: Mede dankzij het geïntegreerde project zal Hongarije minder afhankelijk zijn van fossiele brandstoffenl. Met behulp van LIFE-financiering zullen de autoriteiten de elektrische centrale van Mátra geleidelijk koolstofvrij kunnen maken door de energieproductie te vervangen door koolstofarme technologieën. Mede dankzij LIFE zal de Poolse regio Małopolska het regionaal actieplan voor klimaat en energie kunnen uitvoeren met het oog op een rechtvaardige transitie. Dankzij een geïntegreerd project in Ierland zal ongeveer 10 000 hectare veengebied – een gebied ongeveer zo groot als Dublin – worden hersteld zodat veel koolstof kan worden gebonden.

Aanpassing aan de klimaatverandering: Mede dankzij LIFE-financiering zullen de Azoren (Portugal) zich beter tegen de klimaatverandering kunnen wapenen. Het projectteam zal het regionale programma voor aanpassing aan de klimaatverandering op de negen eilanden helpen uitvoeren.

Lees hier meer.

Europese Commissie investeert 121 miljoen in LIFE

Maak een account aan

Volg ons