U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

EU-Parlement vraagt holistische strategie voor SDG's

18 maart 2019 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement heeft op 14 maart aanbevelingen gedaan om de uitvoering van de Universele agenda voor duurzame ontwikkeling tegen 2030 en de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG's) door de EU en haar lidstaten te versnellen. Het doel is armoede, ongelijkheid en klimaatverandering aan te pakken.

De aanname van de niet-bindende resolutie over het jaarverslag over de uitvoering van de SDG's gebeurde met een grote meerderheid: 296 stemmen voor, 33 tegen, 20 onthoudingen.

EU-Parlement vraagt holistische strategie voor SDG's

"Multigovernance"-aanpak

Het Parlement pleit voor een "multigovernance"-aanpak met het maatschappelijk middenveld en de particuliere sector, met een mechanisme voor monitoring van nationale strategieën en verantwoordingsplicht.

Duurzaam Europa tegen 2030

In reactie op de reflectienota van de Europese Commissie over 'Duurzaam Europa tegen 2030', eisen de Europarlementariërs dat de EU een echte strategie goedkeurt waarmee SDG's over de hele linie kunnen worden toegepast in alle beleidsmaatregelen en activiteiten van de EU. De nadruk moet hierbij liggen op onderwijs, economische ontwikkeling en sociale cohesie.

Resolutie over het jaarlijks strategisch verslag over duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's)

 

Volgende stappen

De Raad zet de komende weken zijn werk verder met het oog op de afronding van de Raadsconclusies als antwoord op de reflectienota van de Commissie.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons