U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

EU neemt nieuwe regels aan voor meststoffen

21 mei 2019 - door Stagiair

De EU neemt nieuwe regels aan voor het in de handel brengen van bemestingsproducten in de EU. De Raad heeft daarvoor een verordening aangenomen.  

  • Harmonisatie van alle uiteenlopende nationale regels.
  • Producenten kunnen organische meststoffen gemakkelijker in de hele EU verkopen.
  • Meer keuze voor boeren, verminderde gezondheids- en milieurisico's voor consumenten.
EU neemt nieuwe regels aan voor meststoffen

Door de nieuwe verordening worden de normen voor meststoffen uit fosfaten en organische en secundaire grondstoffen in de EU geharmoniseerd. Dit opent nieuwe mogelijkheden voor het op grote schaal produceren en verhandelen ervan. De nieuwe verordening komt in de plaats van de meststoffen­verordening van 2003 en heeft betrekking op alle soorten meststoffen (minerale en biologische meststoffen, bodem­verbeteraars, groeistoffen, enz.).

Voorkeur voor organische meststoffen

Bestaande EU-regels voor meststoffen hebben voornamelijk betrekking op conventionele meststoffen, meestal gewonnen uit mijnen of chemisch geproduceerd, met een hoog energieverbruik en CO2-productie. Uiteenlopende nationale regels maken het voor producenten van organische meststoffen moeilijk om ze te verkopen en te gebruiken op de interne EU-markt. De nieuwe wetgeving: 

  • bevordert het gebruik van gerecycleerde materialen voor de productie van meststoffen. Op die manier draagt het bij aan de ontwikkeling van de circulaire economie en vermindert het de afhankelijkheid van geïmporteerde voedingsstoffen;
  • de markttoegang voor innovatieve, organische meststoffen wordt vergemakkelijkt, waardoor landbouwers en consumenten een ruimere keuze krijgen en groene innovatie wordt bevorderd,
  • stelt EU-wijde kwaliteits-, veiligheids- en milieucriteria vast voor EU-meststoffen. Alleen meststoffen die voldoen aan deze strenge eisen kunnen overal in de EU vrij worden verkocht.

Daarnaast introduceert de verordening ook limieten voor zware metalen, zoals cadmium, in fosfaatmeststoffen. Die kunnen namelijk gevaar opleveren voor de gezondheid van mens, dier en plant, en veiligheids- en milieurisico's inhouden. 

Producten met CE-markering

Volgens de verordening moeten bemestings­producten uit de EU met "CE-markering" aan een aantal voorschriften voldoen om in het vrije verkeer van de interne markt te kunnen worden gebracht. Het gaat onder meer om bindende maxima voor verontreinigde stoffen, om het gebruik van duidelijk omschreven bestanddelen­ en om ­voorschriften rond etikettering. Producenten van meststoffen zonder CE-markering kunnen hun producten nog altijd op de eigen, nationale markt afzetten.

Volgende stappen

De verordening moet nog worden ondertekend en bekendgemaakt in het Publicatieblad van de EU. Zij treedt in werking op de 20e dag na die van de bekendmaking ervan. De verordening wordt 3 jaar na inwerkingtreding van toepassing.

Achtergrond

De Commissie diende haar voorstel in maart 2016 in als onderdeel van het EU-actieplan voor de circulaire economie. Een van de voornaamste doelstellingen ervan is grootschalige meststoffen­productie op basis van organische of secundaire grondstoffen uit de EU te stimuleren, waarbij afvalstoffen overeenkomstig het model van de circulaire economie worden omgezet in voedingsstoffen voor gewassen.

Meer lezen? 

De verordening kan je hier terugvinden. 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons