U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EP zeer ambitieus voor toekomstige verordening duurzame batterijen

12 maart 2022 - door Ina De Vlieger

Het Europees Parlement (EP) heeft het EC-voorstel voor een verordening over batterijen en batterijafval aanzienlijk aangescherpt.

  • Batterijen moeten duurzamer en gemakkelijker te vervangen zijn, ook in smartphones
  • Zorgvuldigheidsnormen in de hele waardeketen
  • Ambitieuzere doelstellingen voor afvalbeheer

Het EP is klaar om met de EU-lidstaten te onderhandelen over de definitieve vorm van de nieuwe regels voor de hele levenscyclus van batterijproducten (van ontwerp tot einde van de levensduur).

EP zeer ambitieus voor toekomstige verordening duurzame batterijen

Het verslag van Simona Bonafé (S&D, Italië) is op 10 maart 2022 met een zeer grote meerderheid van stemmen aangenomen: 584 stemmen voor, 67 tegen en 40 onthoudingen.

Het doel van de verordening is de duurzaamheid van batterijen gedurende hun hele levenscyclus - van de winning van grondstoffen tot het hergebruik aan het einde van de levensduur - te verbeteren in het belang van het milieu en de gezondheid. Ook moet ze een echte Europese batterijmarkt tot stand brengen om de strategische autonomie van de EU te bevorderen.

Belangrijkste punten uit het EP-verslag

  • Strengere duurzaamheidsvereisten en inzamelings- en recyclingpercentages
  • Een verklaring over de milieuvoetafdruk van batterijen
  • Zorgvuldigheidseisen voor batterijproducenten in de gehele waardeketen om ervoor te zorgen dat minimale milieu- en arbeidsnormen worden nageleefd
  • En een uitbreiding van de werkingssfeer van de toekomstige verordening met batterijen voor lichte voertuigen

Deze tekst vormt een mandaat voor het openen van onderhandelingen met de Raad van de EU.

De ECR-beleidsgroep vreest dat de productiekosten van batterijen als gevolg van deze toekomstige voorschriften zullen stijgen. Het amendement waarin ECR vroeg aandacht te besteden aan de betaalbaarheid van batterijen voor eindgebruikers werd verworpen. Ook de amendementen van de ID-Fractie ten gunste van een verbod op kinderarbeid werden verworpen.

De Europese Consumentenorganisatie (BEUC) van haar kant verwelkomt het consumentvriendelijke initiatief. Volgens BEUC geeft het EP het juiste signaal af door erop te hameren dat de levensduur van batterijen moet worden verlengd, dat consumenten beter moeten worden geïnformeerd over de levensduur ervan en dat de vervanging ervan moet worden vergemakkelijkt.

Volgende stappen

  • 11 maart: de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers (COREPER) bespreken algemene oriëntatie van de Raad.
  • 17 maart: Raad Milieu. Het Franse voorzitterschap hoopt dat de lidstaten dan tot een akkoord komen
  • Zodra de Raad en het EP hun standpunt over het voorstel hebben bepaald, gaan informele onderhandelingen (trialogen) van start om tot een akkoord te komen

Bron en meer lezen

EP-persbericht 9/03/2022, New rules on batteries: MEPs want more environmental and social ambition

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons