U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

ENVI-ontwerpverslag 8e Milieuactieplan beschikbaar

14 maart 2021 - door Ina De Vlieger

De Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) van het Europees Parlement (25 februari) heeft van gedachten gewisseld over het ontwerpverslag over het 8e milieuactieplan (MAP). Tijdens de vergadering hebben de fracties hun standpunten over het ontwerp uiteengezet en voorbereidingen getroffen voor de indiening van amendementen op het ontwerp. 

"De Commissie ziet het 8e MAP als een kader voor de Green Deal, maar er is potentieel om er iets sterkers van te maken: ervoor zorgen dat het een echt effect heeft, dat het een echt bestuursinstrument is met een monitoringscomponent en concrete acties", volgens rapporteur O'Sullivan.

ENVI-ontwerpverslag 8e Milieuactieplan beschikbaar

De rapporteur Grace O'Sullivan (Groenen/EVA, Ierland) benadrukt dat de EU de weg naar herstel, vernieuwing en veerkracht moet inslaan. Hierbij moet zij een systeemverandering tot stand brengen door gebruik te maken van een systeembenadering, waarbij wordt erkend dat milieu-, sociaal- en economisch beleid met elkaar verweven zijn.

In het ontwerpverslag worden de volgende wijzigingen voorgesteld

  • Een duurzame welzijnseconomie waarin de sociale, economische en milieupijlers in evenwicht zijn. 
  • Een duurzame welzijnseconomie waarin welvaart, rechtvaardigheid en sociale vooruitgang in harmonie met de natuur worden gecombineerd. 
  • Ervoor zorgen dat het 8e MAP de visie voor 2050 weerspiegelt om binnen de planetaire grenzen te leven. 

Het 8e MAP beoogt het kader vast te stellen voor de milieubeleidsvorming in de EU voor een bepaalde periode en de acties te schetsen die moeten worden ondernomen om de in het MAP vastgelegde doelstellingen te bereiken. Het is de bedoeling dat het de doelen en doelstelli-ngen van de Green Deal weerspiegelt en door de volgende Commissie wordt voortgezet.

Volgende stappen

  • 18 maart: Portugees VZS geeft stand van zaken 8e MAP aan Raad milieu
  • 10 mei: stemming ENVI over ontwerprapport en amendementen
  • 7 juni: stemming in plenaire als ENVI-ontwerprapport heeft goedgekeurd

Meer lezen over 8e MAP

Draft report on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council
on a General Union Environment Action Programme to 2030
(COM(2020)0652 – C9-0329/2020 – 2020/0300(COD))

Website Europese Commissie:  Environment action programme to 2030.
 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons