U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

Duidelijkheid over Sustainable Europe Investment Plan

13 januari 2020 - door Celeste Wezenbeek

Vice-voorzitter van de Europese Commissie Valdis Dombrovskis heeft de financiële pijler van de Green Deal voorgesteld aan het Europees Parlement. 

  • Het plan wil 1000 miljard euro aan duurzame investeringen mobiliseren tegen 2030.

  • De helft van dit budget moet uit het EU budget komen volgens het voorstel van de Europese Commissie.

  • De Europese Investeringsbank wordt niet omgevormd tot de Europese Klimaatbank.

 Lees hier de mededeling van de Europese Commissie over het Investeringsplan voor een duurzaam Europa.

Duidelijkheid over Sustainable Europe Investment Plan

Samenstelling van het plan

Het Investeringsplan voor een Duurzaam Europa is de financiële arm van de Europese Green Deal. Het brengt nieuwe beleidsinitiatieven en bestaande instrumenten samen om tot zo’n 1000 miljard euro aan duurzame investeringen te komen tegen 2030.

De helft van dat bedrag komt van het EU budget, als het van de Europese Commissie afhangt. Dat betekent dat zo’n 25% van het EU budget naar het investeringsplan gaat. Het Europees Parlement en de Raad moeten het hier nog mee eens zijn.

De andere helft bestaat uit 279 miljard euro aan publieke en private fondsen voor klimaat- en milieuvriendelijke investeringen via InvestEU, 114 miljard euro via nationale co-financiering voor groene projecten en 100 miljard via het Just Transition Mechanism.

De Commissie wil daarnaast ook gebruik maken van de innovatie en modernisering fondsen onder het emissiehandelssysteem.

Ten slotte zal de Europese Commissie een jaarlijkse top organiseren over duurzame investeringen om de belanghebbenden te consulteren over vooruitgang en nieuwe actiepunten. 

Duurzame investeringen promoten

Dombrovskis laat onderzoeken hoe de Europese verordening rond de taxonomie voor duurzame financiering kan gebruikt worden in de publieke sector.

Er komt daarnaast ook een wetgeving over groene publieke aanbestedingen en een herziening van de staatssteunregels in het licht van het Green Deal. Over de herziening van de ETS staatssteunregels loopt er tot 10 maart een publieke consultatie.

Het eerdere voorstel om de Europese Investeringsbank om te vormen naar Europese Klimaatbank is van tafel geschoven. 

Over het algemeen werd het voorstel met enthousiasme onthaald in het Europees Parlement. Vlaams Europarlementslid Johan Van Overtveldt (N-VA) verwierp het plan echter omdat volgens hem de Commissie niet duidelijk genoeg is over waar deze financiële middelen vandaan komen.

Maak een account aan

Volg ons