U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Conclusies Raad over chemische stoffen

27 juni 2019 - door Stagiair

De Raad Milieu heeft conclusies aangenomen over chemische stoffen. Daarmee geeft hij politieke sturing voor een duurzame EU-strategie voor chemische stoffen. Centraal daarbij staat het verminderen van de blootstelling van burgers aan gevaarlijke chemische stoffen.

  • Conclusies over REACH, hormoonontregelende stoffen, nanomaterialen en geneesmiddelen
  • Commissie moet haar strategie voor niet-toxisch milieu voorstellen
  • Nood aan voldoende en stabiele langetermijnfinanciering voor het Europees Agentschap voor chemische stoffen
Conclusies Raad over chemische stoffen

De conclusies gaan vooral over REACH, hormoon­ontregelende stoffen, nanomaterialen en geneesmiddelen. Zo wil de Raad snel maatregelen om te voorkomen dat geneesmiddelen en residuen daarvan in het milieu terechtkomen. 

Ook verzoekt de Raad de Commissie om haar lang verwachte strategie voor een niet-toxisch milieu  te ontwikkelen die duidelijke doelstellingen voorstelt voor een duurzaam langetermijnbeleid voor chemische stoffen. Tevens moet de Commissie deze strategie in haar voorstel voor een 8e Milieuactieplan (MAP) dat uiterlijk begin 2020 moet worden aangenomen, opnemen.

Verder wil de EU-Raad voldoende en stabiele langetermijnfinanciering voor het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA). De Raad Milieu verzoekt de Commissie om een ​​actieplan rond de blootstelling aan gefluoreerde componenten.

Deze conclusies kwamen er met oog op de fitness check voor chemische regelgeving, gepresenteerd door de Commissie. Dat met uitzondering van de REACH-verordening, die al is geëvalueerd.

Het persbericht vind je hier

De volledige tekst van de conclusies, kan je hier terugvinden. 

 

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons