U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Beperkte meerderheid in EP voor veilig drinkwater voor alle Europeanen

24 oktober 2018 - door Melanie De Caluwé

Op dinsdag 23 oktober in Straatsburg stemde het Europees Parlement (EP) met een kleine meerderheid (300 stemmen voor, 98 tegen en 274 onthoudingen) voor een herziening van de Europese drinkwaterrichtlijn van 1998.

Minder lood en andere giftige stoffen (zoals hormoonontregelaars en stoffen die perfluoroalkyl bevatten) en een stimulans om gratis water te leveren op openbare plaatsen en in restaurants behoren tot de belangrijkste maatregelen die zijn goedgekeurd. De herziening van de richtlijn komt er na het burgerinitiatief Right2Water en een publieke consultatie in juni 2014. De herziening van de drinkwaterrichtlijn maakt deel uit van de implementatie van het actieplan kringloopeconomie.

Beperkte meerderheid in EP voor veilig drinkwater voor alle Europeanen

De Europarlementsleden willen de kwaliteit van het drinkwater in de EU verbeteren, de toegang tot drinkwater voor burgers vergroten en meer informatie aan de consumenten verstrekken. Op die manier willen ze de burgers ertoe aanzetten om leidingwater te vertrouwen en meer te gebruiken, aangezien het veel goedkoper dan flessenwater is en ook beter voor het milieu.

Waterkwaliteit

De aangenomen tekst komt dicht in de buurt van het standpunt van de EP-milieucommissie: de grenswaarde voor perfluoroalkyleerde stoffen (PFAS) zou iets worden aangescherpt, de grenswaarde voor lood zou moeten worden gehalveerd en de grenswaarden voor bepaalde hormoonontregelaars (bisfenol A en beta-estradiol) zouden worden versterkt, terwijl microplastics zouden worden toegevoegd aan de lijst van stoffen die aan monitoring zijn onderworpen.

Michel Dantin toonde zijn teleurstelling over het feit dat de parlementaire positie verder gaat dan de aanbevelingen van de WHO voor lood. En voor microplastics en hormoonontregelaars neemt de EVP-fractie genoeg met eenvoudige monitoring, terwijl de milieuproblemen ervan bekend zijn - ook al heeft de WHO geen standpunt ingenomen over hun gevaarlijkheid voor de mens.

Toegang tot water

Het Parlement is van mening dat de lidstaten actie moeten ondernemen om universele toegang tot drinkwater in de EU te bieden en de toegang tot water in steden en openbare ruimten te verbeteren. Dit kan door gratis fonteinen te installeren die technisch haalbaar en evenredig zijn. Daarnaast moeten de lidstaten de gratis (of goedkope) verstrekking van leidingwater in restaurants, kantines en cateringdiensten aanmoedigen.

Hoewel eindelijk de nood aan universele toegang wordt genoemd, zijn de groenen, GUE / NGL en ELDD van mening dat de tekst niet ver genoeg gaat. Deze garandeert namelijk niet dat universele toegang wordt geboden door alle lidstaten en het kwetsbare en arme bevolkingsgroepen beschermt, met name van waterbezuinigingen.

Volgende stappen

Zodra ook de Raad zijn standpunt over het voorstel heeft voltooid, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen het EP en de Raad beginnen met het oog op het bereiken van een akkoord in eerste lezing.

De Europese commissaris voor milieu, Karmenu Vella, herhaalde hoe belangrijk het is dat het voorstel vóór de Europese verkiezingen in mei 2019 op tafel ligt. Hij verzekerde het Parlement en de Raad van zijn steun om ervoor te zorgen dat Europese burgers in de decennia de hoogste bescherming genieten komen.

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons