U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > water > eu nieuws >

België zet stap vooruit bij uitvoering Europees milieubeleid

16 april 2019 - door Stagiair

Nieuw tweejaarlijks rapport van de Europese Commissie over de uitvoering van het Europese milieubeleid en de milieuwetgeving door de lidstaten:

 • België boekt enige vooruitgang inzake luchtkwaliteit, waterkwaliteit en natuurbehoud.
 • België scoort ook goed op het vlak van circulaire economie en recyclage.
 • Verdere monitoring blijft noodzakelijk, want een aantal pijnpunten blijven onopgelost.

 

 

België zet stap vooruit bij uitvoering Europees milieubeleid

De Europese Commissie bracht een nieuw tweejaarlijks verslag uit over de uitvoering van de Europese milieuwetgeving en het milieubeleid door de lidstaten. In die evaluatie (Environmental Implementation Review-EIR) identificeerde de Commissie zowel de gemeenschappelijke problemen en uitdagingen, als de landenspecifieke uitdagingen. Ook België ontspringt de dans niet en krijgt meteen aanbevelingen om zijn pijnpunten aan te pakken.

Prioriteiten van EIR 2017

In 2017 stelde het EIR-rapport drie prioritaire uitdagingen vast

 1. Een verbetering van de luchtkwaliteit.
 2. Een oplossing voor de waterverontreiniging van stedelijk afvalwater en agrarische bronnen.
 3. Een goed beheer van het Natura 2000-netwerk.

Evaluatie van EIR 2019

Uit het EIR-rapport 2019 blijkt dat België vooruitgang boekt qua luchtkwaliteit. Het aandeel fijn stof daalde, maar de emissies blijven een belangrijk werkpunt. Het omvangrijke wegverkeer is daar de hoofdschuldige van. De aanbevelingen richten zich dus voornamelijk op de subsidiëring voor bedrijfswagens, en zijn noodzakelijke hervorming. Maar ook op een doeltreffende aanpak van het fileleed. En ook op het vlak van waterverontreiniging scoort België goed. Hier ligt de focus op de vermindering van vervuilende stoffen in de Vlaamse landbouw.

Tot slot erkent het rapport de inspanningen om de EU-financiering efficiënt in te zetten voor het natuurbehoud. Meer bepaald het herstel en de bescherming van Natura 2000-gebieden.

De effecten van landbouwbeheersmaatregelen, specifiek voor bescherming van soorten en habitats, moeten verder opgevolgd worden. En ook in de uitvoering van de Europese houtverordening kan het nog beter.

Voor de circulaire economie maakt België efficiënt gebruik van de EU-financieringsmogelijkheden. België blijft bovendien een van de koplopers in recyclage: met een recyclagepercentage van 53,5% (in 2016). Ook het Vlaams onderzoek “Visie 2050” naar de circulaire economie krijgt goede punten.

Goede praktijken in België

Uit het rapport blijkt dat België goed scoort op:

 • de uitgave van de eerste groene obligaties in 2018.
 • de investeringen in groene infrastructuur, waaronder ook de prioriteit voor herstelwerkzaamheden in het Vlaamse beleid.
 • de intergewestelijke samenwerking en de samenwerking tussen de gewesten en de federale overheid.
 • het uitvoeringsverslag en de taskforce voor de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s).
 • het eengemaakte loket voor informatie over de uitvoering van het Verdrag van Aarhus.
 • het Belgische actieplan voor groene overheidsopdrachten.
 • de versterking van ontwikkelings- en opleidingsmogelijkheden voor naleving van het Verdrag inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES-Verdrag).

Meer lezen?

Het volledige landenrapport voor België lees je hieronder. 

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons