U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

België scoort slecht op duurzame ontwikkeling

26 juni 2019 - door Stagiair

België moet veel meer moeite doen om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) te bereiken tegen 2030. Dat blijkt uit een rapport van het Federaal Planbureau. Om mondiale uitdagingen zoals armoede, ongelijkheid, klimaatverandering of achteruitgang van biologische diversiteit aan te pakken namen alle landen de SDG’s aan. België verbond zich ertoe deze doelstellingen te behalen tegen 2030. Met het huidige beleid dat België voert zal dat wel niet mogelijk zijn, aldus het Federaal rapport inzake duurzame ontwikkeling 2019. 

  • Nood aan nieuw beleid 
  • Weinig politieke impuls
  • Meer interfederale samenwerking noodzakelijk
België scoort slecht op duurzame ontwikkeling

Nood aan nieuw beleid

In totaal bestaan de SDG’s uit 51 indicatoren, waarvan er 22 een concreet cijfer als doel hebben. Slechts 4 van die indicatoren zullen hun doel tegen 2050 bereiken. Dat zijn onderzoek en ontwikkeling, blootstelling aan fijn stof, olieverontreiniging en zee-oppervlakte in het Natura 2000-gebied. Daartegenover staan 17 indicatoren die de doelstellingen tegen 2030 niet behalen als er geen nieuw beleid komt. Voorbeeld hiervan is het aantal rokers dat niet snel genoeg daalt en het vervoer van personen met de auto, een percentage dat stabiel blijft terwijl het ook moet dalen. 

Voor de overige indicatoren bestaat er geen officiële tekst die een becijferde doelstelling tegen 2030 definieert, maar de richting waarin ze moeten evolueren is duidelijk. Over de periode 2000-2018 evolueren 11 indicatoren in de gewenste richting. Omdat een doelstelling ontbreekt, valt echter onmogelijk te bepalen of die evolutie voldoende is. Feit is wel dat het huidige beleid niet voldoende zal zijn om de doelstellingen tegen 2030 te behalen

Weinig aandacht voor duurzame ontwikkeling

Sinds de SDG’s goedgekeurd werden in 2015, zijn deze in heel wat beleidsteksten opgenomen. Toch wordt hier niet voldoende rekening mee gehouden. Om dit te verbeteren doet het Federaal Planbureau een aantal aanbevelingen. Zo willen ze een nieuw Federaal plan voor duurzame ontwikkeling dat de regering moet goedkeuren en erna ook uitvoeren. Ook de SDG’s integreren in beleidsteksten zoals regeringsverklaringen en beleidsnota’s is al een stap in de goede richting. Tot slot kan de aandacht voor duurzame ontwikkeling stijgen door rekening te houden met de SDG’s in de parlementaire debatten

Meer interfederale samenwerking noodzakelijk

België kan en moet het dus veel beter doen, volgens het rapport. Nieuwe acties zijn nodig en daarmee ontstaan ook nieuwe uitdagingen. Hiervoor zal volgens het Planbureau meer samenwerking noodzakelijk zijn. De interfederale samenwerking binnen de Interministeriële Conferentie Duurzame Ontwikkeling is bijna tot stilstand gekomen sinds eind 2017. Ook de evaluatie van de Nationale strategie voor duurzame ontwikkeling die was gepland voor het begin van 2019, werd niet uitgevoerd. Momenteel werkt enkel nog een technische groep over duurzame overheidsopdrachten. Het Federaal Planbureau wil dat de interfederale samenwerking voor duurzame ontwikkeling dan ook absoluut hervat wordt.

Het volledige rapport kan hier nagelezen worden.

De balans van alle indicatoren van duurzame ontwikkeling kan je hier terugvinden.  

Maak een account aan

Volg ons