U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

8e MAP: trialoogonderhandelingen starten in september

22 augustus 2021 - door Ina De Vlieger

Het standpunt van het Europees Parlement (EP) over het milieuactieprogramma van de EU voor 2030 (8e MAP) werd in juli afgeklopt, het standpunt van de Raad was al in maart gekend, bijgevolg kunnen de trialoogonderhandelingen met de Commissie starten.

  • Europees Parlement versterkt het 8e MAP
  • Afstemming met de Europese Green Deal en de SDG's
  • Europese Commissie moet tegen 31 december 2021 voortgangsindicatoren voorleggen

Het EP heeft het standpunt van zijn Commissie milieubeheer (ENVI) op 8 juli met een grote meerderheid bekrachtigd: 528 stemmen voor, 130 tegen en 47 onthoudingen.

8e MAP: trialoogonderhandelingen starten in september

Standpunt Europees Parlement over 8e MAP

Als antwoord op de noodsituatie op klimaat- en milieugebied wil het Europees Parlement dat het alomvattende 8e MAP wordt afgestemd op de Europese Green Deal en de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling (SDG's), en dat er concrete resultaten worden geboekt.

Voor de EP-leden moet het 8e MAP een ambitieus strategisch instrument op hoog niveau zijn om het milieubeleid van de EU tot 2030 te sturen. Volgens de resolutie moeten de zes prioritaire thematische doelstellingen van het 8e MAP tegen 2030 zijn bereikt, en de Europese Commissie moet tegen 31 december 2021 voortgangsindicatoren voorleggen.

De lidstaten moeten de SDG's, en de klimaat-, milieu- en sociale doelstellingen, integreren in hun nationale plannen als onderdeel van het Europees semester, ook in herstel- en veerkrachtplannen.

Het Europees Parlement pleit voor een verschuiving naar een duurzame economie van welzijn, inclusief de invoering van een algemeen kader voor het meten van vooruitgang die verder gaat dan het bbp, na een grondige herziening van alle bestaande Europese indicatoren die sociale, economische en ecologische vooruitgang meten.

Het pleit voor de geleidelijke afschaffing van alle directe en indirecte subsidies voor fossiele brandstoffen tegen 2025 en van alle andere subsidies die schadelijk zijn voor het milieu tegen 2027. De Europese Commissie zou tegen december 2022 moeten vaststellen welke subsidies schadelijk zijn.

In de resolutie wordt opgeroepen tot samenhang van alle EU-maatregelen met de doelstellingen van het 8e MAP en tot systematisch toezicht op de samenhang van alle EU-beleid en -maatregelen.

Het Europees Parlement wil dat de Europese Commissie jaarlijks verslag uitbrengt over de vorderingen van de EU en de lidstaten en dat in 2024 een tussentijdse evaluatie van de doelstellingen van het 8e MAP plaatsvindt.

Volgende stappen

  • Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure (voorheen medebeslissing).
  • Begin september: Dankzij de stemming van het Europees Parlement kunnen onderhandelingen worden geopend met de Raad van de EU, die in maart over het 8e MAP heeft gestemd.

Bronnen en meer lezen

Standpunt ENVI-comissie van het EP

Standpunt voltallig EP

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons