U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > eu nieuws >

8e MAP: lidstaten klaar voor onderhandelingen met Parlement

18 maart 2021 - door Ina De Vlieger

De ambassadeurs van de EU-27 (17 maart) hebben het definitieve compromis over het milieuactieprogramma (8e MAP) goedgekeurd.

  • Mandaat Portugese voorzitterschap om de onderhandelingen met het Europees Parlement te starten. 
  • 8e MAP tot 2030 de leidraad voor de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van milieu en klimaat.
  • Het mandaat verduidelijkt het verband tussen 8e MAP en EU Green Deal en versterkt het kader voor monitoring van de vooruitgang.

Photo: Luke Pamer (Unsplash)

8e MAP: lidstaten klaar voor onderhandelingen met Parlement

Nieuw kader voor monitoring

De lidstaten hebben het nieuwe kader voor de monitoring van de voortgang met de prioritaire doelstellingen van het 8e MAP uitgebreid met een aantal specificaties. Met name dat de Commissie jaarlijks de balans van de geboekte vooruitgang moet opmaken en een lijst moet voorleggen van de acties die zij voor de verwezenlijking van de prioritaire doelstellingen heeft ondernomen en nog gaat ondernemen.

Definiëren acties 2025-2030 tegen 2025

In hun standpunt hebben de lidstaten bepaald dat de MAP-acties nader omschreven moeten worden als in 2024 de kernacties van de Europese Green Deal zijn ingevoerd. Het Commissievoorstel voor het 8e MAP bouwt voort op de Europese Green Deal en de daarin opgenomen lijst van acties. Het Commissievoorstel bevat geen lijst met acties. De lidstaten verzoeken de Commissie om in 2024 tussentijds te evalueren en in 2025 een wetgevingsvoorstel tot wijziging van het 8e MAP te presenteren. Het idee is dat de twee wetgevers dan de nodige acties voor de periode 2025-2030 toevoegen.

8e MAP leidraad voor milieu- en klimaatbeleid

Het 8e MAP dient tot 2030 als leidraad voor de beleidsvorming en -uitvoering op het gebied van milieu en klimaat. Het moet de groene overgang naar een klimaatneutrale, hulpbronnenefficiënte, schone en circulaire economie op een eerlijke en inclusieve manier versnellen. Het moet ook de biodiversiteit beschermen, in stand houden, duurzaam gebruiken en herstellen en het natuurlijke kapitaal van de EU vergroten. Verder moet het 8e MAP de gezondheid en het welzijn van de burgers beschermen tegen milieurisico's en -effecten.

Volgende stappen

  • 10 mei: stemming ENVI over ontwerprapport en amendementen
  • 7 juni: stemming in plenaire als ENVI-ontwerprapport heeft goedgekeurd
  • Juni: start onderhandeling Raad met het Europees Parlement

Bron en meer lezen 

Raad van de EU, persbericht 17 maart 2021:  8e milieuactieprogramma: lidstaten klaar voor onderhandelingen met Parlement

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons