Home > Milieu > Dossiers >

Gecombineerd vervoer (tweede mobiliteitspakket)

De richtlijn 92/106/EEG houdende vaststelling van gemeenschappelijke voorschriften voor bepaalde vormen van gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten wordt herzien. In november 2017 kwam de Europese Commissie met een voorstel voor de herziening van de richtlijn voor gecombineerd vervoer, in het kader van het pakket voor schone mobiliteit, het tweede onderdeel van het mobiliteitspakket “Europa in beweging”. Momenteel zijn het Europees Parlement en de Raad druk in de weer om hun standpunt ten opzichte van dit voorstel in te nemen.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer, begunstigt het gecombineerd gebruik van verschillende vervoerswijzen voor goederen, waardoor ondernemingen gemakkelijker aanspraak kunnen maken op aanmoedigingspremies en het gecombineerde gebruik van vrachtwagens, treinen, aken en schepen voor het vervoer van goederen wordt gestimuleerd.

Het hoofddoel is de overstap van vrachtvervoer over de weg naar vervoerwijzen met een lagere emissie, zoals de binnenwateren, het zeevervoer en het spoorvervoer, direct te stimuleren door middel van overheidssubsidies. Dit zou het concurrentievermogen van grensoverschrijdend intermodaal (of 'gecombineerd') vervoer ten opzichte van alleen vrachtvervoer over de weg vergroten.

Het voorstel tot herziening van de richtlijn behandelt onduidelijkheden die zijn geïdentificeerd door de ex-post evaluatie van de de richtlijn gecombineerd vervoer en actualiseert de richtlijn om het nut ervan als ondersteuningsmaatregel te verbeteren en het gebruik ervan voor de industrie te vereenvoudigen.

Herziening van de richtlijn gecombineerd vervoer van goederen tussen lidstaten (92/106/EEC)

Het voorstel volgt de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure).

Volgende stappen: 

De TRAN commissie heeft op 10 juli het ontwerpverslag van rapporteur Aiuto aangenomen. Lees er hier meer over.

Tijdens de Transportraad van 3 december hebben de Europese ministers voor vervoer een algemene oriëntatie bepaald over gecombineerd vervoer. Klik hier om verder te lezen.

Vanaf het moment dat zowel het Europees Parlement als de Raad hun standpunt over het voorstel hebben ingenomen, kunnen informele onderhandelingen (trialogen) tussen de twee instellingen van start gaan met de bedoeling om tot een overeenkomst te komen in eerste lezing. De compromis die hieruit voortkomt moet vervolgens goedgekeurd worden door de plenaire vergadering van het Europese Parlement en door de Raad.

Maak een account aan

Raad Transport: vooruitgang in sociale aspecten mobiliteitspakket, gecombineerd vervoer en andere dossiers

Icon NIEUWS Raad Transport: vooruitgang in sociale aspecten mobiliteitspakket, gecombineerd vervoer en andere dossiers

06 december 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de Transportraad van 3 december hebben de Europese ministers voor vervoer hun gezamenlijk standpunt bepaald over een heleboel wetgevende initiatieven.

Lees meer
TRAN commissie komt tot standpunt over gecombineerd vervoer

Icon NIEUWS TRAN commissie komt tot standpunt over gecombineerd vervoer

13 juli 2018 - door Simon De Wachter

De TRAN commissie van het Europees Parlement heeft op de vergadering van 9 en 10 juli gedebatteerd en gestemd over de richtlijn voor gecombineerd vervoer. 
Tijdens de laatste vergadering...

Lees meer
Ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer positief onthaald

Icon NIEUWS Ontwerpverslag van rapporteur Aiuto over gecombineerd vervoer positief onthaald

02 mei 2018 - door Simon De Wachter

Tijdens de vergadering van de commissie vervoer en toerisme van het Europees Parlement (TRAN commissie) op 25 april hebben de schaduwrapporteurs hun steun geuit aan het ontwerpverslag van...

Lees meer
Cabotage centraal in discussies over gecombineerd vervoer

Icon NIEUWS Cabotage centraal in discussies over gecombineerd vervoer

10 april 2018 - door Simon De Wachter

De regels met betrekking tot cabotage, het vervoeren van goederen of passagiers tussen twee punten in hetzelfde land door een bedrijf uit een ander land, moeten opgenomen worden in de herziening...

Lees meer
2de pakket voor schone mobiliteit

Icon NIEUWS 2de pakket voor schone mobiliteit

09 november 2017 - door Simon De Wachter

Met het pakket voor schone mobiliteit, het tweede onderdeel van het mobiliteitspakket, versterkt de Commissie het leiderschap van de EU op het vlak van schone voertuigen. Er worden ambitieuze,...

Lees meer

Europese Commissie:

Europees Parlement:

Raad van de Europese Unie:

Volg ons