U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Water > Eu nieuws >

Wegwerpplastic: standpunt van de Raad

26 november 2018 - door Ina De Vlieger

De ambassadeurs van de lidstaten hebben op 31 oktober 2018 overeenstemming bereikt over het standpunt van de Raad over het EC-voorstel voor de vermindering van het effect van bepaalde kunststofproducten op het milieu.


Zij verbieden kunststofproducten waarvoor goede alternatieven bestaan. Ook moeten de kunststofproducenten betalen voor het opruimen van het afval.

Wegwerpplastic: standpunt van de Raad

Op welke punten heeft de Raad gewerkt?

  • De Raad heeft de oorspronkelijke ontwerp-richtlijn verduidelijkt door de lijst van de betrokken producten specifieker te maken.
  • De Raad wil tevens dat de wetgeving ambitieuzer wordt en dat de uitvoering van de richtlijn wordt verbeterd.
  • ook heeft de Raad maatregelen genomen om de administratieve kosten van de richtlijn te verminderen.

De lidstaten steunen het mandaat in grote lijnen en sommige gegeven aan dat de onderlinge verbanden tussen deze richtlijn en de bestaande afvalwetgeving bij de komende onderhandelingen nader moeten worden bekeken.


Achtergrond

Het voorstel maakt deel uit van de EU kunststofstrategie. De Groep Milieu van de Raad heeft de ontwerp-richtlijn sinds de indiening ervan door de Commissie eind mei 2018 besproken. De ministers van Milieu hebben het voorstel besproken tijdens hun vergaderingen van 25 juni en 9 oktober.
Het Europees Parlement heeft op 24 oktober zijn standpunt over het voorstel vastgesteld.


Verdere stappen

  • De eerste trialoog vergadering met het Europees Parlement vond plaats op 6 november.
  • Tweede trialoog is gepland op 28 november
  • Derde trialoog op 18 december.


Bron en meer lezen


Persbericht Raad 31 oktober 2018, EU action to restrict plastic pollution: Council agrees its position

Voorstel Europese Commissie: Voorstel richtlijn voor de vermindering van de effecten van bepaalde kunststofproducten op het milieu

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons