U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Vlaanderen Circulair en VITO lanceren toekomst-enquête

05 juni 2020 - door Celeste Wezenbeek

Neem hier deel aan de enquête over de toekomst na de coronacrisis en de specifieke rol van circulaire economie. 

Het relancedebat voor onze economie en maatschappij woedt volop. Iedere crisis biedt ook kansen om het in de toekomst anders aan te pakken. Daarom verzamelen Vlaanderen Circulair en haar stuurgroeplid VITO ideeën en concrete voorstellen van bedrijven, steden en non-profit voor een veerkrachtige toekomst. 

Hoe is je economisch toekomstbeeld als ondernemer, burger of professional veranderd? Zie je de kansen van veerkrachtige businessmodellen zoals in de circulaire economie meer groeien? Wil je als burgemeester nieuwe initiatieven extra stimuleren? Hoe kunnen uit de sociale maakindustrie volwaardige nieuwe jobs gecreëerd worden? Kan hergebruik en herstel een prominente plaats krijgen om zo meer werkgelegenheid in België te creëren? Zullen we omzichtiger omgaan met grondstoffen en bevoorradingsketens? Hoe hard gaat het met digitalisering en globalisering? En: zijn de verwachtingen van consumenten/burgers veranderd?  Zeg ons welke maatregelen jij belangrijk vindt om de heropleving en de vernieuwing in de maatschappij en economie te ondersteunen. 

 Neem hier deel aan de enquête. 

Vlaanderen Circulair en VITO lanceren toekomst-enquête

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons