U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Uw stem in Europa: Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling

26 april 2018 - door Melanie De Caluwé

In het kader van het programma van de Europese Commissie voor gezonde en resultaatgerichte regelgeving (Refit) wordt de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling geëvalueerd. De Commissie wil graag uw mening horen over de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's. Grijp uw kans en vul de enquête in tot 23 juli 2018!

Uw stem in Europa: Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling

Wat?

Deze openbare raadpleging is onderdeel van de evaluatie van Richtlijn 2001/42/EG betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (Richtlijn strategische milieueffectbeoordeling). Deze evaluatie wordt gekaderd onder Refit, welke wil nagaan of het huidige regelgevingskader efficiënt is en of het de doelstellingen en beoogde resultaten bereikt. Aan de hand van deze raadpleging zal het directoraat-generaal Milieu van de Europese Commissie de werking van de richtlijn beoordelen.

Waarom?

Uw feedback is belangrijk omdat het de Commissie zal helpen om informatie te verzamelen van belanghebbenden en het grote publiek over de manier waarop de richtlijn strategische milieueffectbeoordeling is opgevat en uitgevoerd. Meer bepaald wil de Commissie peilen naar het nut van een uniforme EU-wetgeving die de beoordeling van de milieueffecten van bepaalde plannen en programma's verplicht stelt. Daarnaast wil de Europese Commissie het belang inschatten van inspraakmogelijkheden van burgers en belanghebbenden bij de planning en goedkeuring van bepaalde plannen en programma's.

Voor wie?

Alle belanghebbenden mogen deelnemen aan deze raadpleging, waaronder;

  • Particulieren
  • Bedrijven
  • Organisaties
  • Overheidsinstanties
  • Enz. 

Hoe?

De online vragenlijst is opgedeeld in twee delen. Het eerste deel bestaat uit algemene vragen over het belang en de relevantie van de richtlijn voor Europese burgers. Het tweede deel omvat specifiekere vragen rond de implementatie en resultaten van de richtlijn. Beide delen nemen ongeveer 20 minuten van uw tijd in beslag. U kan op elk moment de survey pauzeren en later verder invullen.

Voor meer informatie over de openbare raadpleging kan u terecht bij de contactpersoon van DG Milieu via het e-mailadres ENV-SEA-REFIT@ec.europa.eu of telefonisch via +32 2 299 11 11.

Vul de enquête in

Meer lezen?

Richtlijn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma's

Alles over de strategische milieubeoordeling kan u op deze website terugvinden.

Meer details over de enquête van de Commissie leest u hier. 

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons