U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Kringloopeconomie: eerste voorstel over organische meststoffen gelanceerd

17 maart 2016 - door Melanie De Caluwé

De Europese Commissie presenteerde het eerste luik van het pakket circulaire economie in de vorm van nieuwe regels voor organische en op afval gebaseerde meststoffen in de EU. Het hergebruik van grondstoffen die nu nog als afval worden afgevoerd, is een van de hoofdbeginselen van het in december 2015 aangenomen pakket circulaire economie. De Commissie doet vandaag een voorstel voor een verordening die de toegang van organische en op afval gebaseerde meststoffen tot de interne markt van de EU volgens haar aanzienlijk zal vergemakkelijken. Het voorstel creëert voorwaarden die gelijk zijn aan die voor traditionele, niet-organische meststoffen. Dit moet nieuwe marktkansen scheppen voor innovatieve ondernemingen, terwijl tegelijkertijd de afvalproductie, het energieverbruik en de schade aan het milieu worden beperkt.

Kringloopeconomie: eerste voorstel over organische meststoffen gelanceerd

In de verordening worden gemeenschappelijke regels vastgesteld voor het omzetten van bioafval in grondstoffen die gebruikt kunnen worden voor de vervaardiging van bemestingsproducten. Zij bevat de vereisten op het gebied van veiligheid, kwaliteit en etikettering waaraan alle bemestingsproducten moeten voldoen om in de hele EU vrij te kunnen worden verhandeld. Producenten zullen moeten aantonen dat hun producten voldoen aan deze vereisten, ook aan grenswaarden voor organische contaminanten, microbiële contaminanten en fysische verontreinigingen, voordat zij de CE-markering mogen aanbrengen.

De nieuwe regels zullen gelden voor alle typen meststoffen om een zo goed mogelijke bescherming van de bodem te waarborgen. In de verordening worden bijvoorbeeld strenge grenswaarden ingevoerd voor cadmium in fosfaatmeststoffen. De grenswaarden zullen worden aangescherpt, waardoor de gezondheids- en milieurisico's zullen worden beperkt.

Volgende stappen

De ontwerpverordening wordt nu voor goedkeuring naar het Europees Parlement en de Raad gestuurd. Als zij wordt aangenomen, is zij rechtstreeks toepasselijk zonder omgezet te hoeven worden in nationaal recht, na een overgangsperiode om ondernemingen en overheden in staat te stellen zich op de nieuwe regels voor te bereiden.

Meer informatie

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons