U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: herziening van de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

19 augustus 2021 - door Celeste Wezenbeek

Ter uitvoering van de Green Deal legt de duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen een aantal maatregelen op waarvoor een gerichte herziening van de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels nodig is. Er zal een effectbeoordeling van verschillende opties voor de herziening plaatsvinden. Op basis daarvan zal de Commissie met herzieningsvoorstellen voor zowel het dispositief als de bijlagen van de verordening komen.

Bekijk hier de roadmap.

Geef hier tot 15 november je mening. 

Jouw stem in Europa: herziening van de verordening betreffende de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen en mengsels

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons