U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

EU-strategie voor kunststoffen

16 januari 2018 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie publiceerde de allereerste Europese strategie voor kunststoffen op 16 januari 2018. Met deze strategie legt de Commissie de fundamenten voor een nieuw en meer circulair bedrijfsmodel voor kunststoffen (plastics). Het hoofddoel is ervoor te zorgen dat alle plastic verpakkingen op de EU-markt in 2030 recycleerbaar of herbruikbaar zijn. 

EU-strategie voor kunststoffen

Deze strategie betekent een kentering in de manier waarop we in Europa producten ontwerpen, vervaardigen, gebruiken en recycleren. De Commissie zet in op een circulaire benadering en wijst op de economische voordelen hiervan. 

De plastic strategie omvat een hele reeks instrumenten: wetgeving, economische stimulansen en vrijwillige overeenkomsten met de industrie. Deze instrumenten moeten resulteren in: 

  • Een verandering in de manier waarop producten worden ontworpen, geproduceerd, gebruikt en gerecycleerd
  • Een vermindering in zwerfvuil op zee
  • Een vermindering van het gebruik van wegwerp plastics (eenmalig gebruik zoals rietjes en bestek)
  • Een beperking van het gebruik van microplastics
  • Een toename van de vraag naar gerecycleerde kunststoffen en een realisatie van een echte interne markt voor kunststoffen

Recyclage interessant maken voor bedrijven 

De Europese Commissie (EC) streeft naar nieuwe verpakkingsvoorschriften om de kwaliteit van de gebruikte kunststoffen op de markt te verbeteren, deze beter recycleerbaar te maken en de vraag naar gerecycleerd plastic te vergroten. Er zal een gestandaardiseerde aanpak nodig zijn voor de selectieve inzameling en scheiding van verpakkingsafval in de hele EU en bijwerken van de belangrijkste vereisten van de verpakkingsrichtlijn voor de productie van hoogwaardige kunststoffen dringt zich op.

Richtlijn om zwerfvuil op zee te verminderen

De ontwerp richtlijn voor afvalontvangstvoorzieningen in havens is het enige nieuwe wetgevingsvoorstel in deze fase. Met dit voorstel pakt Commissie zwerfvuil op zee aan via maatregelen die ervoor zorgen dat scheepsafval en op zee ingezameld afval niet worden achtergelaten maar naar land worden teruggebracht en daar correct worden beheerd. 

Gebruik van microplastics vermijden

Om het gebruik van plastic deeltjes van minder dan 5 mm (microplastics) te verminderen, gaat de Commissie vóór 2020 in het kader van de REACH-wetgeving voor chemische stoffen een verbod voorstellen op opzettelijke toevoeging van microplastics aan producten zoals detergenten, verven en cosmetica.

Verder gaat de Commissie ook normen vaststellen voor biologisch afbreekbare en composteerbare kunststoffen binnen de REACH –regelgeving.

Aanpakken wegwerp kunststoffen

In mei 2018 lanceert de Commissie een wetgevingsinitiatief om het gebruik van kunststoffen voor eenmalig gebruik (zoals koffiekopjes en rietjes) verder te verminderen. Deze is vergelijkbaar met de wetgeving voor plastic tassen voor eenmalig gebruik, die veel succesvol is.

Innovatie stimuleren

De Commissie zal richtsnoeren voor de nationale autoriteiten en Europese bedrijven opstellen over de wijze waarop plastic afval aan de bron kan worden geminimaliseerd. De steun voor innovatie wordt geïntensiveerd, met 100 miljoen EUR extra voor de ontwikkeling van slimmere en beter recycleerbare kunststofmaterialen, voor efficiëntere recyclageprocessen en om gevaarlijke en verontreinigende stoffen uit gerecycleerde kunststoffen op te sporen en te verwijderen.

Meer informatie

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons