U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Circulaire economie in de stad en op het platteland - een greep uit Europese praktijkvoorbeelden

22 februari 2017 - door Melanie De Caluwé

De werkgroep Smart Cities van ERRIN van 20 februari was gewijd aan de circulaire economie en stad/platteland samenwerking hierin. Toelichtingen uit drie Europese regio's en het kader van de Europese Commissie maakten het concreet.

Circulaire economie in de stad en op het platteland - een greep uit Europese praktijkvoorbeelden

Lapland: Arctic smart rural community cluster: circular urban-rural systems

Toont in een aantal voorbeelden een overgang van sectorale economie naar nieuwe rurale businessmodellen via een symbiose met steden.

Lapland: Arctic smart rural community cluster: circular urban-rural systems

Toont in een aantal voorbeelden een overgang van sectorale economie naar nieuwe rurale businessmodellen via een symbiose met steden.  Hoe? Door de creatie van een regionale cluster. 

Circulair Friesland:  urban-rural symbiosis (presentatie binnenkort beschikbaar)

is een organisatie opgestart door 15 bedrijven die de circulaire in economie in Friesland reel willen maken. Friesland is een regio van 600.000 inwoners. Het samenwerkingsverband is gebaseerd op lidmaatschap met als voorwaarde om proactief mee te werken. Ook de provincies steunen dit initiatief. 

Het project startte met een analyse van alle hulpbronnen en grondstoffen. Op basis daarvan werden circulaire opportuniteiten geïdentificeerd.  Bv. afval van de steden wordt gerecycleerd en organisch afval wordt als nutriënt gebruikt (bv. in bouwmaterialen, plastiek, …), mest voor transport (biogas), ….

Stad Apeldoorn: circularity just do it

In het kader van een city deal 'de circulaire stad' zet de stad  in op concrete projecten in circulaire economie. 

  • Project voedselverlies samen met Stad Antwerpen
  • Tegels gemaakt van gerecycleerd plastiek
  • Gebruik van gemaaide graskanten langs de straat voor nieuw papier
  • Recyclage van pampers

De Europese Commissie lichtte het pakket kringloopeconomie toe met focus op steden.  

In het kader van de Europese stedelijke agenda werd een partnerschap voor circulaire economie opgericht: Oslo is de coördinator hiervan. Het partnerschap wil concreet zorgen dat

  • er een betere regelgeving komt waarin de noden van steden aan bod komen
  • de juiste financiële instrumenten toegankelijk zijn voor steden en beter benut kunnen worden
  • er meer uitwisseling komt van beste praktijken van circulaire initiatieven in steden

Bijlage(n)

Maak een account aan

DOSSIER

Kringloopeconomie

Milieuraad en ENVI hebben voorstel herziening richtlijnen klaar

Lees meer
Volg ons