U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

H2020 - Raw materials international co-operation (SC5-16-2016-2017)

Deadline

Doelstellingen

Types of action: CSA Coordination and support actionDeadline Model: single-stage Specific Challenge:Many countries are facing similar challenges in the field of mineral raw materials as the EU, including dependence on supply of raw material from international markets, shortage of knowledge on raw materials and their flows for decision making by authorities, industry, financial sector etc. Understanding of the global nature of raw materials value chains and ensuring sustainable supply of primary and secondary raw materials for the EU requires knowledge of materials flows at a global level and relevant skills. At present, there is a shortage of specialists in the EU in some areas related to primary and secondary raw materials production and raw materials markets. This is a challenge that needs to be addressed at the EU level together with the relevant countries around the world having expertise in the field. In addition, the global nature of raw materials value chains requires common approach and solutions at a global level in order to ensure fair and unrestricted access to raw materials worldwide. There is therefore a need for a more active involvement of the EU in relevant initiatives and closer collaboration with competent international organisations in the field of raw materials. Scope:Proposals should address one of the following: a) Demand-supply forecast and raw materials flows at global level (2016): Proposals should develop a common methodology to mineral raw materials flows at global level which could be agreed and used at international level. As a pilot case, focus should be on critical raw materials and in particular the ones used in low-carbon technologies. The methodology should incorporate models on demand-supply forecast in order to allow for dynamic analysis of global materials flows. Proposals should provide recommendations and feed into future policy developments. In line with the strategy for EU international cooperation in research and innovation (COM(2012)497), international co-operation is required with the US and Japan in the field of Materials Flow Analysis. Where appropriate, synergies with the relevant EU Member States initiatives are to be explored and fostered. Proposals should build on the outcomes of the Study on Data Inventory for a Raw Material System Analysis and on related studies performed by the International Resource Panel. b) Advancing the idea of a World Forum on Raw Materials (2016): With a view to contributing to the fair and unrestricted access to raw materials worldwide, this action should cover all the following points: 

 • develop an EU-based platform of international key experts and stakeholders that would advance the idea of a World Forum on Raw Materials and enhance the international cooperation among G20 Member countries as well as the other third countries active in the mining and other raw materials sectors.
 • foster sharing of experience with a view to increasing understanding of all aspects of trade in raw materials and strategies to leverage natural resources for wider growth and development in close co-operation with the OECD to contribute to the OECD policy dialogue.
 • where appropriate explore and foster synergies with the relevant EU Member States initiatives;
 • identify common needs and threats, and develop and promote on international fora recommendations on possible actions to consolidate the efforts of the countries involved towards a more joint and coherent approach towards raw materials policy and investment;
 • involve relevant organisations, in particular OECD, International Study Groups, CONNEX, the Intergovernmental Forum on Mining, UNEP Resource Panel, in the planned activities.

 In line with the strategy for EU international co-operation in research and innovation (COM(2012)497), international co-operation is required, in particular with G20 Member countries as well as the other third countries active in the mining and other raw materials sectors, and international organisations. c) International network of raw materials training centres (2017): Proposals should create a self-sustainable long-term lasting international network of training centres for professionals. The proposals should involve educational and research institutions in the EU and the leading counterparts in third countries, based on specific country expertise in the primary and secondary raw materials sectors. The network should map skills and knowledge in the EU and the third countries, identify key knowledge gaps and emerging needs, develop roadmap for improving skills and knowledge, as well as establish common training programmes in the raw materials sectors. In line with the EU's strategy for international co-operation in research and innovation (COM(2012)497), international collaboration is required. Where appropriate, synergies with the relevant EU Member States initiatives are to be explored and fostered.

Budget

 • Demand-supply forecast and raw materials flows at global level (2016): The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 1 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
 • Advancing the idea of a World Forum on Raw Materials (2016): The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 1 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.
 • International network of raw materials training centres (2017): The Commission considers that proposals requesting a contribution from the EU of up to EUR 1 million would allow this specific challenge to be addressed appropriately. Nonetheless, this does not preclude submission and selection of proposals requesting other amounts.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons