U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Building a water-smart economy and society

Deadline

Code

CE-SC5-04-2019

Inleiding

Er is een groeiende vraag naar water uit verschillende economische activiteiten en toenemende stress op natuurlijke waterbronnen. Om water voor onze samenleving te beveiligen, is er daarom behoefte aan het beschikbaar stellen van alternatieve waterbronnen van verschillende kwaliteiten en die geschikt zijn voor verschillende functies en meerdere gebruikers, en om waterbronnen en alle waardevolle stoffen die via het afvalwater zouden kunnen worden verkregen beter te kunnen benutten. behandelings- en hergebruikproces. Innovaties op dit gebied blijven echter gefragmenteerd en / of hebben alleen op kleine schaal geëxperimenteerd; testen en inzetten in operationele omgevingen en op schalen die geschikt zijn voor het aanmoedigen van bredere opname ontbreken nog steeds.

Doelstellingen

Acties mogen alleen betrekking hebben op een van de volgende subonderwerpen:

 1. Symbiose tussen industrie en nutsbedrijven: acties moeten hulpbronnenefficiënte oplossingen demonstreren die voortkomen uit de systematische exploitatie van symbiotische verbanden tussen afvalwaterzuivering in de industrie en door waterbedrijven. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op hergebruik van behandeld afvalwater, het gebruik van stoffen of energie afkomstig van afvalwaterzuivering, of kunnen het concept van dynamische toewijzing van de juiste waterkwaliteit voor het juiste doel aantonen, terwijl tegelijkertijd de gezondheid en veiligheid worden gewaarborgd. Innovatieve oplossingen hoeven niet alleen technologisch te zijn, maar kunnen ook andere soorten innovatie omvatten, zoals innovatief bestuur en betrokkenheid van belanghebbenden of bedrijfsmodellen in industriële omgevingen.
 2. Grootschalige toepassingen met meerdere watergebruikers op verschillende relevante schaalniveaus: acties moeten systeeminnovatie testen en demonstreren in real-life, grootschalige operationele omgevingen. Acties moeten betrekking hebben op meerdere watergebruikers (stedelijk, industrieel, landelijk en agrarisch) en verschillende relevante schalen (regionaal / nationaal / internationaal) voor:
  - het stimuleren van efficiënt en meervoudig gebruik, recycling en hergebruik van water; terugwinning van energie en materialen (zoals voedingsstoffen, mineralen, chemicaliën en metalen) uit water;
  - beheer van de watervraag en efficiënte toewijzing;
  - exploitatie van alternatieve waterbronnen;
  - preventie van watervervuiling en afbraak van het aquatisch milieu en de bodem;
  - kosteneffectief en slim beheer van het watersysteem en de infrastructuur.

Budget

Tussen 10 en 15 miljoen euro.

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon Europe

Doelstellingen

Horizon Europa is het negende kaderprogramma van de Europese Unie voor onderzoek en innovatie. Ze bestaat uit 3 pijlers: Excellente wetenschappen, Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen en Innovatief Europa. Daarnaast bevat het programma ook nog een horizontaal deel met maatregelen om de lidstaten te ondersteunen om optimaal gebruik te maken van hun nationale onderzoeks- en innovatiepotentieel en de Europese onderzoeksruimte te versterken.

Welke soort acties:

Eerste pijler: Excellente wetenschappen

De drie onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi en postdoctorale onderzoekers voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruik en onderhoud van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Wereldwijde uitdagingen en Europees industrieel concurrentievermogen

De tweede pijler focust op wereldwijde uitdagingen en bestaat uit zes clusters:

 • Gezondheid
 • Cultuur, creativiteit en een inclusieve samenleving
 • Civiele veiligheid voor de samenleving
 • Digitaal, industrie en ruimtevaart
 • Klimaat, energie en mobiliteit
 • Voeding, bio-economie, natuurlijke grondstoffen, landbouw en milieu

Het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek van de Europese Commissie (JRC) valt ook onder deze pijler.

Derde pijler: Innovatief Europa

De drie onderdelen van de derde pijler zijn:

 • Europese Innovatieraad (EIC) 
 • Europese innovatie-ecosystemen
 • Europees Instituut voor Innovatie en Technologie (EIT)

Horizontale pijler: Deelname verbreden en de Europese Onderzoeksruimte versterken

De twee onderdelen van de horizontale pijler zijn:

 • Deelname verbreden en excellentie verspreiden
 • De Europese O&I-systemen hervormen en verbeteren

Budget

Budget 2021-2027: 95,5 miljard euro

Synergieën

Synergieën zijn mogelijk met de volgende programma's:

 • European Agricultural Guarantee Fund and the European Agricultural Fund for Rural Development
 • European Maritime and Fisheries Fund (EMFF)
 • European Regional Development Fund (ERDF)
 • European Social Fund Plus (ESF+)
 • Connecting Europe Facility (CEF)
 • Digital Europe Programme (DEP)
 • Single Market Programme
 • Programme for Environment and Climate Action (LIFE)
 • Erasmus Programme
 • European Space Programme
 • Neighbourhood, Development and International Cooperation Instrument (the ‘External Instrument’)
 • Internal Security Fund and the instrument for border management as part of the Integrated Border Management Fund
 • InvestEU Fund
 • Innovation Fund under the Emission Trading Scheme (the Innovation Fund)
 • Euratom Research and Training Programme
 • European Defence Fund
 • Individuele personen
 • Internationale organisaties
 • kmo's
 • Koepelorganisaties
 • Lokale overheden
 • Ngo's
 • Non-profit organisaties
 • Onderzoeksinstellingen
 • Private ondernemingen
 • Publieke ondernemingen
 • Regionale of bovenlokale overheden
 • Scholen
 • Universiteiten/hogescholen

Thema('s)

Digitale agenda
Ondernemingsbeleid
Energie en klimaat
Migratie
Veiligheid en defensie
Justitie en burgerschap
Milieu
Cultuur en Media
Onderzoek en Innovatie
Plattelandsbeleid
Transport
Zorg en welzijn

Info & contact

Vlaams contactpunt

NCP Flanders
E. info@ncpflanders.be | T. +32 2 550 15 65
www.ncpflanders.be 

Website Europese Commissie

Lees meer
Volg ons