U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Blue Bioeconomy – Open call for pre-proposals

Deadline

Doelstellingen

In het algemeen moeten projecten innovatieve, maar duurzame en klimaatvriendelijke benutting van aquatische biomassa op verschillende trofische niveaus onderzoeken, evenals duurzame oogst en nieuwe aquacultuurproductiesystemen die zich richten op een reeks bestaande of nieuwe markten en producten (voedsel, veevoer, chemie, nutraceuticals, cosmetica, enz. met toepassing van een eerste voedingsprincipe). Het doel is om nieuwe kennisintensieve producten en diensten te ontwikkelen, te testen, op te schalen en op de markt te brengen die zijn afgeleid van een diversiteit aan biomassa in het water. De betreffende aquatische biomassa kan van zee- of zoetwateroorsprong zijn. Projecten kunnen ook synergieën nastreven met productie op het vasteland. Projecten moeten beschrijven op welk deel van de waardeketen wordt gefocust en  een indicatie geven van het technologische gereedheidsniveau (TRL) voor en na het project. Voor projecten die zich alleen richten op een deel van de waardeketen, moeten de impact en de gevolgen van nieuwe methoden of producten worden bekeken in een breder perspectief van de waardeketen.

De voorstellen moeten complementair zijn met of bijdragen aan andere projecten die worden gefinancierd in het kader van KP7 en Horizon 2020, ERA-NET's, BBI JU of andere financieringsregelingen, zowel lopende als recentelijk afgesloten. Ze moeten een afspiegeling zijn van de doelstellingen van het uitvoeren van projecten op relevante gebieden om overlapping te voorkomen. Voorgestelde projecten moeten blijk geven van betrokkenheid van de industrie.

Prioritaire gebieden:

  • Prioritair gebied 1: onderzoek naar nieuwe bio-hulpbronnen
  • Prioritair gebied 2: Onderzoek naar verbeteringen in de visserij en de aquacultuur
  • Prioritair gebied 3: onderzoek naar synergieën tussen sectoren
  • Prioritair gebied 4: onderzoek naar biotechnologie en ICT

Budget

De gezamenlijke oproep wordt ondersteund door 16 landen met een totaal budget van 29,25 miljoen euro.

Begunstigden

De volgende partnerlanden zullen de oproep financieren: België, Kroatië, Denemarken, Estland, Finland, Duitsland, Griekenland, IJsland, Ierland, Italië, Malta, Noorwegen, Portugal, Roemenië, Spanje en Zweden.

Aanvragers moeten zich ervan bewust zijn dat in sommige landen verschillende financieringsorganisaties aan de oproep deelnemen met verschillende administratieve regels. Daarom wordt aanvragers sterk aangeraden om nationale regelgevingen te overwegen die zijn gepubliceerd in bijlage 5 van het oproepdocument. Aanvragers (coördinatoren en partners) moeten voor verdere informatie contact opnemen met de nationale of regionale financieringsinstanties voordat het voorontwerp wordt ingediend.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons