U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Trialogen over POPs in afval kunnen van start gaan

23 maart 2022 - door Celeste Wezenbeek

De Raad van de EU zal met het Europees Parlement kunnen onderhandelen over het voorstel dat de Europese Commissie in oktober uitbracht om strengere concentratiegrenswaarden vast te stellen voor persistente organische verontreinigende stoffen (POP's) in afval, met als doel het milieu en de menselijke gezondheid te beschermen tegen deze zeer toxische en persistente chemische stoffen.

De ambassadeurs van de lidstaten bij de EU (Coreper) hebben hun goedkeuring gegeven aan het onderhandelingsmandaat voor deze wetgeving, die de bijlagen IV en V van Verordening (EU) 2019/1021 inzake POP's zal wijzigen. Concreet gaat het hierbij over grenswaarden van oa dioxines, furanen, as en roet.

 

Trialogen over POPs in afval kunnen van start gaan

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons