U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: Persistente organische verontreinigende stoffen (pop's)

19 mei 2022 - door Celeste Wezenbeek

De Commissie streeft ernaar de menselijke gezondheid en het milieu te beschermen door de productie en het gebruik van POP’s uit te bannen of te beperken, overeenkomstig het Verdrag van Stockholm.

Deze handeling heeft betrekking op PFOA, zouten daarvan en aanverwante verbindingen (opgenomen in bijlage I bij Verordening (EU) 2019/1021). Bij deze handeling wordt de concentratie PFOA als onopzettelijke sporenverontreiniging in stoffen, mengsels en voorwerpen gewijzigd en wordt een specifieke vrijstelling geschrapt die in de EU niet langer nodig is.

Geef tot 14 juni jouw mening. 

Jouw stem in Europa: Persistente organische verontreinigende stoffen (pop's)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons