U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Jouw stem in Europa: doeltreffendheid richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

10 oktober 2022 - door Ina De Vlieger

De Europese Commissie lanceert een publieke raadpleging over de doeltreffendheid van de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur.

  • Met deze evaluatie wil de Commissie nagaan of de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur uit 2012 (2012/19/EU) doeltreffend is om de doelstellingen van de "Europese Green Deal" te verwezenlijken.
  • Roadmap richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur – evaluatie van de EU-regels (3 blz.), zie bijlage.
  • De openbare raadpleging sluit op 3 november 2022.
Jouw stem in Europa: doeltreffendheid richtlijn afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

De richtlijn uit 2012 over afgedankte elektrische en elektronische apparatuur beschermt het milieu en de menselijke gezondheid, draagt bij tot duurzame productie en consumptie en waarborgt een efficiënt gebruik van hulpbronnen door de preventie en het nuttig gebruik van afval.

Bij dit initiatief zal de in het kader van de richtlijn geboekte vooruitgang worden geëvalueerd. Beoordeeld zal worden of de doelstellingen zijn gehaald en in hoeverre de richtlijn een circulaire economie en een milieuvriendelijk beheer van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur ondersteunt.

De Commissie plant haar evaluatie van de doeltreffendheid van de richtlijn voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur in het vierde kwartaal van 2023.

Neem hier deel aan de openbare raadpleging (deadline 3 november).

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons