U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > calls >

Uptake of energy audits recommendations for the energy transition of companies

Deadline

Code

LIFE-2021-CET-AUDITS

Doelstellingen

Het betrekken, ondersteunen en versnellen van de transitie van EU-bedrijven naar een duurzaam groeimodel is een van de ambitieuze doelstellingen van de Europese Green Deal. Bedrijven vertegenwoordigden in 2018 ongeveer 74 % van het eindverbruik van energie in de EU, voornamelijk in de sectoren vervoer (31%), industrie (26%) en diensten (14%). Aangezien individuele gevallen aanzienlijk variëren - afhankelijk van de marktsector, energie-intensiteit, belang van energie in het productieproces, energiemix en prijzen, blootstelling aan concurrentie, land, omvang van het bedrijf, winstgevendheid, enz. - ondersteun acties voor bedrijven om te vergroten energie-efficiëntie en de overstap naar hernieuwbare energiebronnen moeten aan deze specifieke kenmerken worden aangepast om resultaten te boeken.

Artikel 8, lid 1, en artikel 8, lid 4, van de richtlijn energie-efficiëntie (EED) stellen de twee belangrijkste verplichtingen voor de lidstaten vast om de beschikbaarheid van energie-audits te bevorderen en ervoor te zorgen dat grote ondernemingen regelmatig energie-audits uitvoeren of een energiebeheersysteem hebben. Systeem (EMS) op zijn plaats. In de afgelopen jaren zijn energie-audits wel een geldig instrument gebleken om de informatiekloof aan te pakken die een van de belangrijkste belemmeringen voor energie-efficiëntie is, maar slechts een klein deel van de aanbevolen maatregelen wordt uitgevoerd.

Het belangrijkste doel van deze oproep is om het gebruik van dergelijke maatregelen in bedrijven te vergroten met behulp van een holistische benadering. In feite kunnen verschillende factoren verklaren waarom de implementatie van auditaanbevelingen onvoldoende blijft, b.v. de onbeschikbaarheid van menselijke hulpbronnen om aan energie te werken en hun gebrek aan kennis over het verzamelen van energiegerelateerde informatie en het introduceren van nieuwe oplossingen. Bij het overwegen van investeringen zijn obstakels onder meer de onzekerheid over de daadwerkelijke energiebesparing die zal worden behaald, lange terugverdientijden, moeilijk toegang tot financiering (intern of extern) en beperkte publieke prikkels. Bovendien worden de vele voordelen van energie-efficiëntie vaak onderschat, vooral door kleinere en niet-energie-intensieve bedrijven.

Het energieauditproces, dat intern wordt beheerd of wordt geleverd via derden zoals energieauditors, ingenieurs en financiële adviseurs, dreigt versnipperd te raken vanwege de verschillende vaardigheden en beperkingen bij elke stap van het proces. Dit onderwerp heeft tot doel de vaardigheden van energie-auditors en/of technici te verbeteren om een ​​technische studie (ketelruimteniveau) om te zetten in een strategische propositie die aantrekkelijk kan zijn voor het topmanagement (bestuurskamerniveau) en om hun knowhow te verbeteren toegang te krijgen tot openbare prikkels en particuliere financiering.

Budget

Voor deze oproep wordt een budget van €5 500 000 voorzien.

Info & contact

Meer informatie over deze oproep kan je terugvinden op de Funding & Tender portal van de Europese Commissie.

Nationaal contactpunt

Federaal contactpunt efficiënt gebruik van natuurlijke grondstoffen, beleid en informatie over milieuproblematiek en klimaat
Stefanie Hugelier
stefanie.hugelier@milieu.belgie.be  
T 02 524 96 88

Vlaams aanspreekpunt en federaal contactpunt natuur en biodiversiteit
Wim Smits
wim.smits@vlaanderen.be
T 0492 237915

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons