U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Calls >

Innovation Fund Large Scale Projects

Deadline

Code

InnovFund-LSC-2020-two-stage

Inleiding

De Commissie publiceert vandaag de eerste oproep tot het indienen van voorstellen in het kader van het Innovatiefonds, een van de grootste programma's ter wereld voor de demonstratie van innovatieve koolstofarme technologieën, die worden gefinancierd met de inkomsten uit de veiling van emissierechten in het kader van de EU-regeling voor de handel in emissierechten. Het innovatiefonds zal baanbrekende technologieën voor hernieuwbare energie, energie-intensieve industrieën, energieopslag en koolstofafvang, -gebruik en -opslag financieren. Het zal een impuls geven aan het groene herstel door het creëren van lokale, toekomstbestendige banen, het effenen van de weg naar klimaatneutraliteit en het versterken van het Europese technologische leiderschap op wereldschaal.

Doelstellingen

Deze uitnodiging is gericht op projecten voor koolstofarme technologieën en processen in alle sectoren die onder Richtlijn 2003/87/EG (de EU-ETS-richtlijn) vallen:

Innovatie op het gebied van koolstofarme technologieën en processen, met inbegrip van milieuveilige koolstofafvang en -gebruik ("CCU") die substantieel bijdragen tot het beperken van de klimaatverandering, alsmede producten ter vervanging van koolstofintensieve technologieën, milieuveilige afvang en geologische opslag ("CCS") van CO2, en innovatieve technologieën voor hernieuwbare energie en energieopslag.

Budget

Deze call bedraagt 1 miljard Euro.

Begunstigden

De call staat open voor sectoren uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De middelen kunnen worden gebruikt in samenwerking met andere openbare financieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere EU-financieringsprogramma's. De projecten zullen worden geëvalueerd op basis van hun potentieel om broeikasgasemissies te vermijden, hun innovatiepotentieel, hun financiële en technische rijpheid en hun potentieel voor schaalvergroting en kostenefficiëntie. 

Meer info lees je hier

Info & contact

Belgisch vertegenwoordiger voor het Innovation Fund is Inge Delvaux: Einge.delvaux@vlaanderen.be 02 553 58 25

Meer info vind je hier

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Innovatiefonds

Het innovatiefonds is als opvolger van het NER3000- programma een belangrijk financieringsinstrument voor het nakomen van de economische verbintenissen van de EU in het kader van de Overeenkomst van Parijs en de doelstelling van het fonds om tegen 2050 klimaatneutraal te zijn. 

Het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS), het grootste koolstofprijssysteem ter wereld, levert de inkomsten voor het innovatiefonds uit de veiling van 450 miljoen emissierechten van 2020 tot 2030. Voor de periode 2020-2030 kan het fonds ongeveer 10 miljard euro bedragen, afhankelijk van de koolstofprijs.

Doelstellingen

Het innovatiefonds zal zich richten op zeer innovatieve technologieën en grote projecten met een Europese toegevoegde waarde die tot aanzienlijke emissiereducties kunnen leiden. 

Het is de bedoeling een gevarieerde projectpijplijn te financieren om een optimaal evenwicht te bereiken tussen een breed scala aan innovatieve technologieën in alle sectoren en lidstaten.

Specifiek focust dit fonds zich op:

  • Innovatieve koolstofarme technologieën en processen in energie-intensieve industrieën, met inbegrip van producten ter vervanging van koolstofintensieve technologieën en processen
  • Koolstofafvang en -gebruik (CCU)
  • Bouw en exploitatie van koolstofafvang en -opslag (CCS)
  • Innovatieve hernieuwbare energieopwekking
  • Energieopslag

Budget

Voor de periode 2020-2030 zal het innovatiefonds ongeveer 10 miljard euro uit de veiling van emissierechten toewijzen.

Het innovatiefonds zal tot 60% van het extra kapitaal en de operationele kosten in verband met innovatie ondersteunen.

Tot 40% van de subsidies kan worden verstrekt op basis van vooraf vastgestelde mijlpalen voordat het hele project volledig operationeel is.

Begunstigden

De calls staan open voor sectoren uit alle EU-lidstaten, IJsland en Noorwegen. De middelen kunnen worden gebruikt in samenwerking met andere openbare financieringsinitiatieven, zoals staatssteun of andere EU-financieringsprogramma's. De projecten zullen worden geëvalueerd op basis van hun potentieel om broeikasgasemissies te vermijden, hun innovatiepotentieel, hun financiële en technische rijpheid en hun potentieel voor schaalvergroting en kostenefficiëntie.

Info & contact

Belgisch contactpunt voor het Innovation Fund is Inge Delvaux:

E inge.delvaux@vlaanderen.be
T 02 553 58 25

Vlaamse contactpunten voor het innovation fund zijn:

Bart De Caesemaeker

bart.decaesemaeker@vlaio.be

02 432 42 49

Pascal Verheye

pascal.verheye@vlaio.be

T 02 432 43 34

Meer info over het programma vind je hier.

Lees meer
Volg ons