U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Calls >

Horizon 2020: Clean Sky 2: Call 4 (H2020-CS2-CFP04-2016-02)

Deadline

Inleiding

Op 21 juni 2016 werd de 4de Clean Sky call gepubliceerd.

Doelstellingen

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-01-20: Development of a highly instrumented, modular fan module for aerodynamic and acoustic wind tunnel testing

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-01-21: Integrated Automated Test Bench Control System with Certifiable Test Documentation Functionality

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-01-22: Laminated and panoramic Cabin Windows for Business Jet applications

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-01-23: Novel manufacture of low weight skin without chemical milling

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-01-24: Multi-functional cabin rest area

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-28: Development of methods for deriving optimized shapes of morphing structures considering both aerodynamic performances and specific mechanical morphing boundary conditions

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-29: Development and Manufacturing of Prototype metallic parts.

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-30: Development and manufacturing of innovative stamping dies for aluminium ribs Hot Stamping

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-31: Numerical methodologies and related tools for effect of defect prediction in manufacturing

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-32: Testing matrix optimization by interaction between numerical modelling and innovative non-contact measurement technology

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-33: Developing innovative joining concepts and their manufacturing methodologies

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-34: Hardware demonstrator development and deployment on Future Industrial Human Machine Interface (HMI) and Connected factory technologies

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-35: Development and deployment of new procedures and PLM Tools for A/C Ground Functional testing with Eco-design criteria

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-36: Development of prototype system based on Laser UT technology for high speed contactless no-couplant inspection of hybrid and thick composite structures

 

JTI-CS2-2016-CFP04-AIR-02-37: Quilted Stratum Processes (QSP) for low cost and eco thermoplastic manufacturing of complex composite parts

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-01-10: High speed turbine performance improvement through cascade tests

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-01-11: 2 VBV actuators (LHS & RHS) for Ground Test Demo 2 VSV booster actuators (LHS & RHS) for Ground Test Demo

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-01-12: Development of the investment casting process and weldability for high temperature capable superalloys

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-01-13: High load gear and bearings materials

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-01-14: Experimental & Numerical analysis dedicated to FOD Management for Turboprop Air intake

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-02-05: Substitution of Chromium(VI)-based substances for corrosion protection of Aluminum- and Magnesium alloys

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-03-13: Small-Scale Spin Test for Hoop-Burst Overspeed Assessment

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-03-14: Fuel injector coking

 

JTI-CS2-2016-CFP04-ENG-04-06: Engine Control System

 

JTI-CS2-2016-CFP04-FRC-01-11: Hydrophobic Windscreen Protection for Next Generation Civil Tilt Rotor

 

JTI-CS2-2016-CFP04-FRC-01-12: Flight critical wireless slip ring for a civil tiltrotor

 

JTI-CS2-2016-CFP04-FRC-02-16: Bird strike - Erosion resistant and fast maintainable windshields

 

JTI-CS2-2016-CFP04-FRC-02-17: Flight management system providing noise abatement flight procedures for compound rotorcraft

 

 

JTI-CS2-2016-CFP04-FRC-02-18: Full Fairing for Main Rotor Head or the LifeRCraft demonstrator

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-18: New Acoustic Signal Processing Methods

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-19: High fidelity Large Eddy Simulation using reduced model for engine broadband noise prediction

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-20: Hybrid machining for high removal rates and surface integrity applicable for safety critical super alloy parts

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-21: Design for High AN² (Disk and Blade attached)

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-22: RIGHT (Rig instrumentation, test support & data analysis of High Speed Power Turbine)

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-23: Low Cost, Smart Tooling for Composites

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-24: High throughput micro drilling (HTMD) system

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-25: Smart amplifier and a control box for fluidic actuators

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-26: Design, Build and Test Innovative Actuation Concepts for Separation Flow Control

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-27: Development of scaled models for Synthetic Jet Actuators based on Aerodynamic Characterization in CFD, Ground and Wind Tunnel Testing

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-01-28: Divergent Aircraft Configurations

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-02-15: Development of a Multi-scale method to predict large aircraft component failure taking into consideration Manufacturing Uncertainties for Predictive Virtual Simulations

 

JTI-CS2-2016-CFP04-LPA-03-08: Active Cockpit Simulator/Ground Station Facility and Test Environment enhancement

 

JTI-CS2-2016-CFP04-REG-01-05: Green Turboprop - High lift configuration integrating adaptive wing concept - Low Speed experimental validation

 

JTI-CS2-2016-CFP04-REG-01-06: High Fidelity Integrated Non-Linear MBS Modelling of Morphing Wing

 

JTI-CS2-2016-CFP04-REG-01-07: Innovative alloy development for structural part fabrication with Additive Manufacturing Technology

 

JTI-CS2-2016-CFP04-REG-01-08: Advanced Energy Storage and Regeneration System for Enhanced Electrical Energy Management

 

JTI-CS2-2016-CFP04-REG-02-03: Electrohydraulic integration of an hybrid surface actuation systems

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-01-03: Very high brightness & compact full color display for next generation eyes-out cockpit products

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-22: Validation tests of electromechanical actuators and its dedicated control units at TRL 6 level

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-23: ECO-design based techniques and machinary for improved racking and distribution boxes manufacturing

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-24: Electrical simulation model identification method and tool

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-25: Innovative cooling system for embedded power electronics

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-26: Multivariable control approach for electrical air conditioning pack

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-27: Alternative recirculation filter for better cabin air quality

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-02-28: Analysis, validation and parametric studies of design and operating parameters for modern cabin ventilation concepts related to future aircraft energy management systems

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-03-07: An innovative Electrical Power Distribution System (EPDS) for Small Aircraft

 

JTI-CS2-2016-CFP04-SYS-03-08: Electromechanical actuation for landing gear

Info & contact

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Horizon2020

Inleiding

Horizon 2020 is het  Europese onderzoeks- en innovatieprogramma. Het is het grootste programma van de Europese Unie. Het bestaat uit drie pijlers: Wetenschap op topniveau, industrieel leiderschap en maatschappelijke uitdagingen.

Eerste pijler: Wetenschap op topniveau

De eerste pijler is grotendeels bottom-up en bestaat uit vier onderdelen: Europese onderzoeksraad, toekomstige en opkomende technologieën, Marie Skłodowska-Curie Actions en onderzoeksinfrastructuur.

De vier onderdelen van de eerste pijler zijn:

 • Europese Onderzoeksraad (ERC): subsidies voor talentvolle en creatieve individuele onderzoekers en/of hun team om grensverleggend onderzoek te doen. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. De combinatie van verschillende domeinen is essentieel. Alle nationaliteiten komen in aanmerking, maar het onderzoek moet wel in een van de lidstaten, kandidaat-lidstaten of geassocieerde landen plaatsvinden.
 • Toekomstige en opkomende technologieën (FET): onderzoek binnen deze actie is gericht op het ontdekken van nieuwe technologieën door het combineren van verschillende onderzoeksdomeinen. De kennisbasis van de EU wordt ingezet om de EU competitiever te maken op wereldschaal én om van de EU een voorloper te maken in nieuwe, revolutionaire technieken.  
 1. FET Open: ondersteunt vroege-fase-onderzoek van een idee voor een nieuwe technologie. Er zijn geen vooraf gedefinieerde thema's. Het moedigt wetenschappers en ingenieurs uit meerdere disciplines aan om samen te werken.
 2. FET Proactive: ondersteunt nieuwe onderzoeksgemeenschappen om samen te werken aan multidisciplinair onderzoek op zoek naar nieuwe technologieën.
 3. FET flagships: visionaire, door wetenschap gedreven en grootschalige onderzoeksinitiatieven op lange termijn. Ze brengen excellente onderzoeksteams samen, over verschillende disciplinegrenzen heen, die een ambitieus stappenplan opzetten om hun onderzoeksdoel te bereiken.
 • Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA): de nadruk ligt op mobiliteit, carrièreontwikkeling en opleidingen van onderzoekers. Alle onderzoeksdomeinen komen in aanmerking. MSCA ondersteunt verschillende mogelijkheden voor (wereldwijde) uitwisseling van onderzoekers en ondersteunend personeel in dezelfde sector of tussen verschillende sectoren. Centraal staat het uitbouwen van competenties of projecten waarbij trainingen worden aangeboden aan doctorandi voor het uitbouwen van een succesvolle carrière.
 • Onderzoeksinfrastructuur (RI): ontwikkeling, onderhoud en gebruik van pan-Europese onderzoeksinfrastructuren. Er zijn mogelijkheden voor opleidingen en uitwisseling van personeel en onderzoekers voor het gebruiken en onderhouden van de infrastructuur. Coördinatie van het gebruik van deze infrastructuren tussen de verschillende lidstaten staat hoog op de prioriteitenlijst.

Tweede pijler: Industrieel leiderschap

De drie onderdelen van deze pijler zijn:

 • Leiderschap opbouwen in ontsluitende en industriële technologieën (LEIT): nadruk op industrie, het toepassen van nieuwe technologieën voor innovatie. Er wordt ingezet op het betrekken van private partners bij het onderzoek, in het bijzonder de kmo's. Er zijn drie onderdelen:
  • Voor ICT wordt de nadruk gelegd op het omgaan met de complexe technologie en daarnaast het sneller op de markt brengen van nieuwe systemen.
  • Cruciale ontsluitende technologieën (KET’s): nanotechnologie, geavanceerde materialen, geavanceerde fabricage en verwerking, en biotechnologie. Dat zijn sleuteltechnologieën die de komende jaren in verschillende toepassingen en sectoren kunnen worden ingezet.
  • Bij ruimteonderzoek (Space) ligt de focus op innovatieve ruimtetechnologieën en operationele concepten ‘van idee tot demonstratie in de ruimte’, en op het gebruiken van ruimtedata voor wetenschappelijke, publieke of commerciële doeleinden.
 • Toegang tot risicokapitaal (Access to Risk Finance): dit onderdeel helpt de toegang tot leningen, garanties, contragaranties, en hybride, mezzanine- en aandelenfinanciering voor bedrijven en organisaties betrokken in onderzoek.  
 • Innovatie in kmo’s (SME Instrument): het verstrekken van zowel directe als indirecte financiële steun om hun innovatievermogen te vergroten. Kmo’s maken gebruik van een specifieke procedure voor het aanvragen van subsidies. Organisaties zonder winstoogmerk kunnen alleen deelnemen als onderaannemer.

Derde pijler: Maatschappelijke uitdagingen

De derde pijler focust op maatschappelijke uitdagingen en bestaat uit zeven onderdelen:

 • Gezondheid, demografische veranderingen en welzijn: de gezondheid en het welzijn gedurende het hele leven verbeteren voor iedereen en nieuwe middelen en modellen voor zorgverlening en gezondheidszorg creëren.
 • Voedselzekerheid, duurzame landbouw, maritiem onderzoek en bio-economie: voldoende voorraad garanderen en veilig voedsel produceren met respect voor het ecosysteem. Daarnaast wil men een boost geven aan producten van biologische afkomst.
 • Veilige, schone en efficiënte energie: verminderen van het energieverbruik, verminderen van de kosten voor groene energie, alternatieve brandstoffen en mobiele energiebronnen, realiseren van een uniform Europees elektriciteitsnet, nieuwe kennis en technologieën, goede besluitvorming en betrokkenheid van het publiek en de markt.
 • Intelligent, groen en geïntegreerd transport: een milieuvriendelijk, veilig en aaneensluitend transportsysteem opzetten dat efficiënt gebruikmaakt van grondstoffen; nadruk op veiliger verkeer met minder files; van de EU een wereldspeler maken op het vlak van transportindustrie; socio-economisch onderzoek en gedragsonderzoek met het oog op het maken van beleidsaanbevelingen.
 • Klimaatactie, efficiënt gebruik van energie en grondstoffen: een economie creëren die efficiënt omgaat met energie en water, die de schokken van de klimaatveranderingen opvangt en die een duurzame toegang heeft tot grondstoffen.
 • Werken aan een inclusieve, reflectieve en innovatieve maatschappij: aanpakken van sociale uitsluiting, discriminatie en diverse vormen van ongelijkheid; nieuwe innovatievormen verkennen en het versterken van de wetenschappelijke basis voor de Innovatie-Unie, de Europese onderzoeksruimte en ander EU-beleid. Horizon 2020 moedigt samenwerking met landen buiten de EU aan en er is aandacht voor herdenkingen, identiteit, tolerantie en cultureel erfgoed.
 • Veilige maatschappijen: crisisbeheer voor allerlei rampen, met speciale aandacht voor de communicatie en voor de bescherming van cruciale infrastructuur; de strijd tegen terrorisme en andere vormen van criminaliteit; beschermen van de buitengrenzen van de EU door betere controlesystemen, maar ook door acties in landen buiten de EU, zoals conflictpreventie en vredesopbouw.

Budget

 • Pijler 1: Het luik wetenschap op topniveau bedraagt 24,4 miljard euro. Het is één van de weinige programma’s waar je tot 100% financiering kan krijgen!
 • Pijler 2: Het budget voor de tweede pijler is 17 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden, is er een plafond van 70 procent (niet voor non-profit).
 • Pijler 3: Dit luik van het Horizon 2020 programma bedraagt 29,7 miljard euro. Cofinancieringspercentage kan tot 100 procent, voor innovatieve projecten die zich dicht bij de markt bevinden is er een plafond van 70 procent.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies uit Horizon 2020?

 • Alle juridische entiteiten.

Welke landen komen in aanmerking voor subsidies uit Horizon 2020?

 • EU-lidstaten.

Ook niet-EU-landen komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking. Kijk voor meer informatie op http://ec.europa.eu/research/participants/docs/h2020-funding-guide/cross-cutting-issues/international-cooperation_en.htm

Info & contact

Vlaams contactpunt: www.ncpflanders.be

Lees meer
Volg ons