U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > Milieu > Calls >

EuropeAid/138749/DH/SER/Multi: Modellering van broeikasgasemissies in de G20-landen

Deadline

Doelstellingen

Deze opdracht richt zich op de verbetering van de kwaliteit van de mitigatiemodelleringsinstrumenten van nationale modelleringsteams in ontwikkelingslanden (zowel op het gebied van het energiesysteem, de technologische opties als het voor het land relevante beleidsscenario). Met het project wordt beoogd zowel internationale deskundigen als deelnemers uit het betreffende land, uit zowel ontwikkelde landen als ontwikkelingslanden, samen te brengen met de bedoeling:

  • de nationale omstandigheden beter in acht te nemen in mitigatiemodellen; de capaciteit op te bouwen van onderlinge verbanden in het model tussen energie, landbouw en bodemgebruik; en tot een beter begrip te komen over hoe inspanningen op nationaal niveau, zowel in ontwikkelde als ontwikkelingslanden, invloed hebben op de mondiale uitstoot;
  • het vermogen van de deelnemende landen te vergroten om modellering uit te voeren ter ondersteuning van hun klimaatdoelen, in het bijzonder de op nationaal niveau bepaalde bijdragen en de strategie├źn voor 2050 conform de Overeenkomst van Parijs.

Budget

1.55 miljoen euro.

Begunstigden

Alle legale personen die gevestigd zijn in een lidstaat van de EU of in een G20 land en internationale organisaties mogen deelnemen aan deze call.

Info & contact

Meer informatie kan je vinden op deze website.

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Europees Ontwikkelingsfonds (EOF)

Inleiding

Het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF) focust op armoedebestrijding en -uitroeiing. Het programma draagt bij aan de duurzame ontwikkeling, de ondersteuning van de democratie en de rechtsstaat, en de implementatie van de mensenrechten. Het Europees Ontwikkelingsfonds zet dus in op een brede waaier aan sectoren, zoals energie, transport, overheidsdiensten, justitie, voedselveiligheid en migratie.

Zowel de lidstaten als de Europese Unie financieren het Europees Ontwikkelingsfonds.

Het fonds werkt zowel met cofinanciering, als met directe steun aan de begroting van begunstigden, leningen en risicokapitaal via de Europese Investeringsbank.

Budget

Het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF) bedraagt 30,5 miljard euro.

Begunstigden

Wie maakt kans op subsidies voor het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF)?

  • Alle juridische entiteiten

Welke landen komen in aanmerking voor het Europees Ontwikkelingsfonds of European Development Fund (EDF)?

  • EU-lidstaten
  • ACP-landen (staten in Afrika, met uitzondering van Zuid-Afrika, het Caribisch gebied en het gebied van de Stille Oceaan)
  • Landen en gebieden overzee
  • Europese Economische Ruimte
  • Kandidaat-lidstaten
Lees meer
Volg ons