U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > bodem > eu nieuws >

MEPs steunen Europees kader voor bodembescherming

01 maart 2021 - door Celeste Wezenbeek

Het werd hoog tijd dat de EU een wettelijk kader voor bodembescherming zou vaststellen, aldus de leden van de milieucommissie van het Europees Parlement. 

Uit het debat over de ontwerp-resolutie bleek dan ook een brede consensus tussen de verschillende fracties over de noodzaak van een Europees kader, al blijven er gevoeligheden over de modaliteiten van dit toekomstige kader bestaan. Er wordt een verband gelegd tussen bodemverval en andere milieu-uitdagingen, zoals de klimaatcrisis, de biodiversiteitscrisis, en belangrijke kwesties zoals duurzame landbouw en voedselsystemen.

Standpunten

Namens de EVP wees Pernille Weiss van Denemarken erop dat 95% van het voedsel van de bodem komt, en dat de EU er niet in geslaagd is de juiste wetgeving aan te nemen om de bodem te beschermen. "Het volgende Europese kader moet het principe van 100% subsidiariteit respecteren. Als de Commissie iets voorstelt dat te ambitieus is, zullen de Raad en het Europees Parlement het niet kunnen aanvaarden", waarschuwde zij.

Voor Maria Arena (S&D, België) zijn de dringendste prioriteiten de integratie van bodembescherming in alle beleidsterreinen, bodemsanering, het aanpakken van de problemen van bodemvervlakking en de afname van organisch materiaal.

Martin Hojsík (Renew Europe, Slowakije) zei: "Ik hoop dat dit het begin is van een samenwerking op lange termijn samenwerking en dat het zal gaan om systemische bescherming. We moeten inzien dat bodems een gemeenschappelijke hulpbron zijn".

De Europese Commissie was van mening dat de kennis en het bewustzijn van de klimaat- en biodiversiteitscrisissen zijn toegenomen sinds 2007, toen een richtlijn werd voorgesteld die in het ongewisse bleef. De EC zal rekening houden met de getrokken lessen in het initiatief dat zij in de zomer van 2021 zal voorstellen, belangrijk daarbij zullen de bindende doelstellingen zijn. 

De Raad was tevreden met met de ontwerpresolutie, en benadrukte het belang van één aspect: Europese financiering die bodemgebruikers zal helpen om deze hulpbron te beschermen.

 

MEPs steunen Europees kader voor bodembescherming

Maak een account aan

Volg ons