U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > milieu > bodem > calls >

Eerste projectoproep Interreg V Vlaanderen-Nederland

Deadline

Doelstellingen

Interreg Vlaanderen-Nederland is een Europees programma waarmee grensoverschrijdende samenwerking wordt gestimuleerd vanuit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).  De programmapartners Nederland (Ministerie van Economische Zaken), Vlaanderen (Agentschap Ondernemen) en de provincies Limburg (NL), Noord-Brabant, Zeeland, Limburg (Be), Antwerpen, Vlaams-Brabant, Oost-Vlaanderen en West-Vlaanderen lanceerden de eerste oproep voor projecten in Interreg Vlaanderen-Nederland. Voor deze eerste projectoproep geldt geen specifieke inhoudelijke focus. Projectaanmeldingen zijn mogelijk binnen één van de volgende negen specifieke doelstellingen, zoals geformuleerd in het Samenwerkingsprogramma: 

  • 1a Stimulering van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling door uitbreiding van de onderzoeksinfrastructuur bij private en publieke kennisinstellingen en door het leggen van verbindingen tussen kennisinstellingen.
  • 1b Valorisatie van kennis en innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen in de vorm van industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en onderwijsinstellingen.
  • 2a Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in bedrijven, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken
  • 2b Het bevorderen van energie-efficiëntie en het gebruik van hernieuwbare energie in openbare infrastructuur en woningbouwsector, door demonstratie van toepassingsmogelijkheden van innovatieve maatregelen en technieken.
  • 2c Innovatie van koolstofarme producten / diensten / toepassingen / processen door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling, door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen en door vroege implementatie van innovatieve koolstofarme technologieën.
  • 3a Het beschermen en herstellen van de biodiversiteit, bodembescherming en –herstel en het bevorderen van ecosysteemdiensten, door gezamenlijke aanpak van milieuproblematieken in de economisch intensief benutte Grensregio.
  • 3b Innovatie van producten / diensten / toepassingen / processen voor het verbeteren van milieubescherming en het efficiënt omgaan met hulpbronnen, door industrieel onderzoek en experimentele ontwikkeling,  door samenwerking tussen bedrijven onderling en van bedrijven met O&I-centra en kennisinstellingen.
  • 3c Het bevorderen van efficiënte omgang met hulpbronnen in het (industriële) bedrijfsleven door het stimuleren van aanpassing van productieprocessen.
  • 4 Verbetering van de aansluiting tussen arbeidsvraag en arbeidsaanbod op de arbeidsmarkt in de grensregio, om zo het arbeidspotentieel beter te benutten.

 Meer informatie over de doelstellingen vindt u in het samenwerkingsprogramma op http://www.grensregio.eu/interreg-v/

Budget

Via deze eerste projectoproep wenst het programma 30% (ongeveer 42,5 miljoen euro) van de beschikbare middelen toe te kennen. In beginsel is per thema het volgende budget voorzien:  1.  Innovatie (specifieke doelstellingen 1a en 1b): 18 miljoen EFRO2. Energie (specifieke doelstellingen 2a, 2b en 2c): 10 miljoen EFRO3. Milieu (specifieke doelstellingen 3a, 3b en 3c): 10 miljoen EFRO4. Arbeidsmarkt (specifieke doelstelling 4): 4,5 miljoen EFRO Het Comité van Toezicht kan afwijken van het voorziene maximumbudget van de oproep en bovenstaande verdeling.  Projecten kunnen voor maximaal 50% van de subsidiabele kosten worden gefinancierd met EFRO-middelen. Er is geen minimum- of maximumbudget per project. 

Info & contact

Meer lezen: http://www.grensregio.eu/interreg-v/Als bijlage vindt u een brochure van het programma en de oproepfiche.  Contact: Gemeenschappelijk SecretariaatT +32 (0)3 240 69 20E info@grensregio.eu

Bijlage(n)

Jouw VLEVA-contact voor dit thema

Maak een account aan

Volg ons