U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > ledenstandpunt >

VLEVA-leden aan het woord over MFK en coronaherstelplan

22 juli 2020 - door Veronique Vennekens

Na vier dagen en nachten onderhandelen zijn de staatshoofden en regeringsleiders van de Europese lidstaten tot een akkoord gekomen over het meerjarig financieel kader (MFK) en het coronaherstelplan. In totaal gaat het om zo'n 1.824 miljard euro. Hier bundelen we de eerste reacties van enkele VLEVA-leden.

Lees hier alles over de resultaten van de Europese top.

Placeholder
Logo Voka

VOKA

VOKA is tevreden over het coronaherstelplan. Ze zijn blij dat de totale som behouden blijft en dat de verhouding tussen leningen en subsidies in redelijke mate werd bijgesteld. Dat de verdeelsleutel gebaseerd is op de effectieve impact van de coronacrisis is volgens VOKA veel objectiever dan het oorspronkelijke plan. 

VOKA vindt het wel jammer dat er gesnoeid is in de subsidies van Horizon Europe en het Just Transition Fund. Net nu de prioriteit van de EU de komende jaren bij de digitale en ecologische transitie ligt. Het Brexitfonds van 5 miljard euro is ook een goede zaak voor België.

Lees het volledige persbericht hier.

Logo Boerenbond

Boerenbond

Het Europees Gemeenschappelijk Landbouwbeleid zal het met 40 miljard euro minder moeten doen, dat is zo’n 10% minder tegenover de vorige periode. Een slechte zaak voor de land- en tuinbouw, zegt Boerenbond. Zeker nu de sectoren hard geraakt zijn door de coronacrisis. Europa formuleert extra doelstellingen en ambities in het kader van de Europese Green Deal maar voorziet hiervoor geen slagkrachtig budget.

De beperktere middelen moeten nu meer dan ooit op de actieve boer gefocust worden. Boerenbond verwacht ook dat de impact van brexit op de land- en tuinbouw zal opgevangen worden door het brexitfonds. Als de EU de Green Deal ambities wil waarmaken, zullen ze deze situatie moeten rechttrekken in de uitrol van de maatregelen.

Lees het volledige persbericht hier.

logo vlir

VLIR

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR) is teleurgesteld over het compromisakkoord dat gisteren is gevonden tussen de Europese regeringsleiders. VLIR vindt het een slecht akkoord voor onderzoek, innovatie en kennis, waarmee Europese leiders spelen met de toekomst van het continent. 

In een open brief aan Charles Michel voor de top haalden ze al aan dat het de eerste keer in de geschiedenis is dat het budget voor het Europees onderzoeksprogramma in reële prijzen niet stijgt. Zonder een ambitieus kennisbudget kan Europa de torenhoge uitdagingen van de Green Deal, de digitale versnelling en het economisch herstel niet aan. Zonder een ambitieus kennisbudget ziet de toekomst er grauw uit en zet het Europa dat zichzelf op het wereldtoneel zo graag promoot als het innoverende en vooruitstrevende continent zich hopeloos te kijk. 

Lees hun volledige brief hier.

De Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO) betreurt dat de Europese regeringsleiders gesnoeid hebben in het Horizon Europe budget. Hierdoor komen minder middelen vrij voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie (O, O & I) de komende 7 jaar. O, O & I is nochtans een belangrijke pijler voor de uitrol van de Europese Green Deal en het weerbaar maken van Europa bij een volgende crisis. De exacte impact voor VITO is nog onduidelijk. Daarvoor moeten we kijken welke onderzoeksprogramma’s en subprogramma’s moeten inleveren.

Maak een account aan

Volg ons