U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > ledenstandpunt >

20 mei 2020: VLEVA-leden over coronacrisis

20 mei 2020 - door Grete Hellemans

 

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. Ondernemingen worden hard getroffen. Het is dus zeker niet vreemd dat er richting Europa wordt gekeken voor (steun)maatregelen. In deze berichtenreeks verzamelen we de standpunten, suggesties en bekommernissen van de VLEVA-leden. Elk vanuit hun specifieke domein.

Placeholder
Logo Boerenbond

Boerenbond

Boerenbond verwelkomt de genomen maatregelen, zoals de steun voor de private opslag van zuivel en rundsvlees en het uitstel van de deadline voor de aanvraag van het GLB. Toch vindt de organisatie het maatregelenpakket onvolledig. Er is dringend nood aan een Europees daadkrachtig antwoord voor de andere getroffen sectoren. 

Sinds het begin van de crisis is de sierteelt- en aardappelsector bijzonder hard en acuut getroffen. Maar ondertussen ervaren ook de groente-, varkens-, pluimvee- en vlassector zware impact van de coronacrisis. Verdere crisismaatregelen moeten daarom de liquiditeitspositie van getroffen bedrijven versterken. En er moet verdere doorgang verleend worden aan seizoenarbeiders. Daarnaast dringt Boerenbond er op aan de land- en tuinbouwsector een centrale plaats te geven in de relancemaatregelen. Dit vanwege de te verwachten middellange- en langetermijneffecten van deze crisis in alle subsectoren.

Logo Voka

VOKA

Terwijl we nog wachten op het herstelplan van de Europese Commissie roept VOKA in Knack op tot Europese solidariteit tussen de lidstaten. Dat is volgens hen de snelste weg naar economisch herstel. Die solidariteit dient ook het eigenbelang: België is erg afhankelijk van de Europese interne markt. We hebben er dus baat bij dat het economisch herstel na de pandemie symmetrisch verloopt.

Maak een account aan

Volg ons