U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Home > ledenstandpunt >

18 juni 2020: VLEVA-leden over coronacrisis

18 juni 2020 - door Veronique Vennekens

2020 zal de geschiedenis ingaan als het jaar van de Covid-19 crisis. Ondernemingen worden hard getroffen. Het is dus zeker niet vreemd dat er richting Europa wordt gekeken voor (steun)maatregelen. In deze berichtenreeks verzamelen we de standpunten, suggesties en bekommernissen van de VLEVA-leden. Elk vanuit hun specifieke domein.

Deze week delen we bijdragen van Voka, Boerenbond en VLIZ.

VLEVA-lid en ook een standpunt om te delen? Contacteer dan jouw liaison officer of bereik ons via info@vleva.eu.

Placeholder
Logo Voka

Voka

Voka blikt terug op de Eurocrisis van 2009 en hoopt dat de Europese Unie daar lessen heeft uit getrokken om deze economische crisis aan te pakken. Het uitblijven van een snelle en krachtige respons zorgde er in 2009 voor dat de crisis langer en dieper was. De parallellen met de huidige crisis zijn duidelijk volgens Voka: een sterk oplopende schuldgraad en er staat elke lidstaat een diepe recessie te wachten. 

Het voorgestelde herstelplan van de Europese Commissie zorgt nu meteen voor een sterk fiscaal stimulus plan. Maar het blijft een eenmalige noodoplossing die niet permanent verankerd is in de Europese begroting. Voka roept dan ook op tot het opzetten van een structureel solidariteitsmechanisme die asymmetrische schokken in de toekomst kan opvangen.

Lees hun volledige standpunt op de Voka-website.

Logo Boerenbond

Boerenbond

Deze week bespreekt de Europese Raad het nieuwe voorstel van de Europese Commissie voor een meerjarig financieel kader (MFK). Voor Boerenbond een cruciaal dossier, gezien daarin bepaald wordt hoe zowel het GLB als het economische relanceplan op Europees niveau zal worden gefinancierd. Boerenbond verwacht dat het voorstel tot MFK bewerkt wordt op drie verschillende werven. 

Ten eerste moet voor hen het budget voor het GLB op peil gehouden worden. Het is onaanvaardbaar dat in het voorstel van de Commissie er een duidelijk deficit is, terwijl er in het GLB steeds hogere eisen gesteld worden aan de boer, aldus de organisatie. 

De tweede werf is het economisch relanceplan ‘Next generation EU’. De actieve boer moet volgens Boerenbond ook toegang krijgen tot de instrumenten die in dit plan voorzien zijn. Omgekeerd moeten die instrumenten ook afgestemd zijn op de noden van het individuele bedrijf. Het moeten dus instrumenten zijn die hanteerbaar zijn op bedrijfsniveau. 

En ten slotte haalt Boerenbond aan dat er financiële middelen en een coherent beleid tegenover de hoge ambities die van de Green deal moeten staan. Meer doen met minder middelen is geen optie.

VLIZ

VLIZ

Het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) publiceerde verschillende informatienota's en fact checks gerelateerd aan corona:

Het principe van Open Science stond centraal bij de opmaak van deze nota’s. De onderzoekswereld heeft in de praktijk ervaren hoe cruciaal Open Science (open en snelle toegang tot wetenschappelijke artikels, data en kennisnetwerken) is om snel het hoofd te kunnen bieden aan crisissituaties. En de maatschappelijke vragen die hieromtrent met dwingende snelheid een antwoord behoeven.

Maak een account aan

Volg ons