U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Strijd tegen seksueel misbruik van kinderen

16 mei 2022 - door Ute De Meyer

Op 11 mei presenteerde de Europese Commissie haar initiatief voor een nieuwe Europese wetgeving om seksueel misbruik van kinderen online te voorkomen en te bestrijden.

 • Bedrijven worden verplicht om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen en te melden aan de autoriteiten.
 • Europese Commissie wil een EU-centrum opzetten.
 • Deze wetgeving vervang de huidige tijdelijke verordening.
   
Strijd tegen seksueel misbruik van kinderen

Nieuwe regels om kinderen te beschermen

Vandaag is het voor bedrijven niet verplicht om seksueel misbruik van kinderen op te sporen en te melden. Dat dit onvoldoende is, blijkt uit de cijfergegevens van 2020 waar 95% van alle meldingen van zulke misdrijven afkomstig waren van één bedrijf. Met dit voorstel wil de Europese Commissie bedrijven verplichten om online seksueel misbruik van kinderen op te sporen en te melden aan de autoriteiten, alsook te verwijderen.

Daarnaast bevat het wetgevend initiatief ook andere voorstellen, namelijk:

 • Verplichte risicobeoordeling en risicobeperkende maatregelen door online providers van hostingdiensten of interpersoonlijke communicatiediensten;
 • Nationale autoriteiten, aangeduid door de lidstaten, evalueren de risicobeoordeling. Op basis daarvan wordt een rechtbank of een onafhankelijke nationale autoriteit verzocht een opsporingsbevel uit te vaardigen. Het EU-centrum verifieert de meldingen vooraleer ze gedeeld worden met rechshandhavingsinstanties en Europol;
 • Sterke waarborgen inzake opsporing;
 • Providers die online seksueel misbruik van kinderen hebben ontdekt, moeten dit melden bij het EU-centrum;
 • Toegang voor kinderen tot applicaties beperken die een hoog risico voor grooming inhouden.

De Commissie zal ook nagaan in hoeverre het nuttig is een Europees, onafhankelijk centrum ter preventie en bestrijding van seksueel kindermisbruik op te zetten. Het EU-centrum zal:

 • hulp bieden aan slachtoffers door hen te helpen bij het verwijderen van het beeldmateriaal;
 • lidstaten ondersteunen door dienst te doen als expertisecentrum;
 • ondersteuning bieden aan online serviceproviders voor de verplichtingen die zij moeten nakomen in het kader van deze wetgeving;
 • nationale rechtshandhavingsinstanties en Europol ondersteunen door de meldingen van de providers te analyseren en ze door te sturen naar de rechtshandhavingsinstanties;
 • de inspanningen van de online serviceproviders trachten te vergemakkelijken

Samen met het voorstel presenteerde de Commissie ook een Europese strategie voor een beter internet voor kinderen.
 

Achtergrond

Het voorstel van vandaag vloeit voort uit de EU-strategie voor een doeltreffendere bestrijding van seksueel misbruik van kinderen van juli 2020, waarin een brede reactie op de groeiende dreiging van (online en offline) seksueel misbruik van kinderen wordt gepresenteerd. Het voorstel is ook een vervolg op de EU-strategie voor de rechten van het kind van de Commissie van maart 2021, waarin strengere maatregelen werden voorgesteld om kinderen te beschermen tegen alle vormen van geweld, met inbegrip van online misbruik.
 

Lees hier het persbericht.
Raadpleeg hier het voorstel voor een verordening tot vaststelling van regels ter voorkoming en bestrijding van seksueel misbruik van kinderen.

Maak een account aan

Volg ons