U heeft thema's geselecteerd om te volgen, maar deze worden niet opgeslagen zolang u niet bent ingelogd. Login of registreer om deze thema's te blijven volgen.

Snellere, efficiëntere en veiligere communicatiesystemen?

17 februari 2022 - door Ute De Meyer

De Europese Commissie presenteerde haar voorstel voor een ‘Verordening inzake ruimte gebaseerde beveiligde connectiviteit’. Samen met de gezamenlijke Mededeling over een EU-benadering van het ruimteverkeersbeheer, maakt de verordening deel uit van het ruimtepakket dat de Commissie op 15 februari voorstelde in Toulouse.

  • Ruimtevaarttechnologie moet de satelliet-communicatiesystemen sneller, efficiënter en veiliger maken.
  • Ruimtevaartuigen en ruimteschoot worden beter geïdentificeerd en gevolgd.
  • De totale kosten worden geschat op 6 miljard euro, waarvan 2,4 miljard van de EU komen.
     
Snellere, efficiëntere en veiligere communicatiesystemen?

Hoewel je het in eerste instantie niet zou zeggen, maken we in het dagelijks leven gebruik van ruimtevaarttechnologie. Denk maar aan vervoer, landbouw, crisisrespons en de strijd tegen de klimaatverandering. Om deze voordelen van de ruimtevaart te kunnen blijven benutten, moet de EU haar beleid verder ontwikkelen. En met het oog op de digitalisering van de economie en de samenleving enerzijds en de toenemende geopolitieke en cyberveiligheidsdreigingen anderzijds, neemt de nood aan een veilige en veerkrachtige globale connectiviteit toe.

Om die reden stelt de Commissie een infrastructuur gebaseerd op de laatste (satelliet)techniek voor dat zal bijdragen aan de maatschappelijke vooruitgang, de digitale voortrekkersrol, technologische soevereiniteit, economische macht en het concurrentievermogen van de EU.
 

Veilig en autonoom communicatiesysteem

De algemene doelstelling van de verordening is de ontwikkeling van een veilig en autonoom communicatiesysteem voor de levering van gegarandeerde en veerkrachtige satellietcommunicatie. Hiermee wil men: 

  • de beschikbaarheid van wereldwijde en ononderbroken toegang tot beveiligde en kosteneffectieve communicatiediensten gebaseerd op satellieten op lange termijn waarborgen. Zo wordt bijgedragen tot de bescherming van kritieke infrastructuur (‘smart grids’), bewaking, extern optreden, crisisbeheer en het vergroten van de veerkracht van de lidstaten;
  • de private sector in staat stellen commerciële diensten te verlenen waarmee burgers en bedrijven in Europa toegang tot geavanceerde, betrouwbare en snelle verbindingen kan worden verleend. Hierdoor waarborgt men de cohesie tussen de lidstaten, werkt men dode zones weg en zorgt men voor connectiviteit in geografische gebieden die van strategisch belang zijn (bv. Afrika of het Noordpoolgebied). 

Om het connectiviteitssysteem te ondersteunen, wordt gebruik gemaakt van de meest recente kwantumcommunicatietechnologieën. Volgens de tijdlijn van de Commissie zou de ontwikkeling en eerste stationering al kunnen beginnen in 2023. De eerste diensten en tests van kwantumcryptografie zouden in 2025 plaatsvinden. Tot slot, zou de constellatie volledig operationeel kunnen zijn in 2028.
 

Strategische autonomie en concurrentievermogen beschermen

Daarnaast voorziet de EU in een aantal concrete initiatieven voor het beheer van het verkeer in de ruimte en om de strategische autonomie van de EU en het concurrentievermogen van de industrie te beschermen. De EU zal een wetgevend kader vaststellen. Ruimtevaartuigen en ruimteschoot worden beter geïdentificeerd en gevolgd. Daarnaast zal de EU civiele en militaire vereisten in kaart brengen. Tot slot zullen er internationale partnerschappen afgesloten worden. 
 

6 miljard euro

De EU schat de totale kosten op 6 miljard euro voor de periode 2022 tot en met 2027. 2,4 miljard euro hiervan zal komen van de EU. De financiering is afkomstig uit investeringen van de private sector enerzijds en de publieke sector anderzijds, namelijk EU-begroting, bijdragen van de lidstaten en van het Europees Ruimteagentschap (ESA).
 

Initiatief wordt positief onthaald.

Verschillende leden van het Europees Parlement en de ruimte-industrie verwelkomenden openlijk de nieuwe initiatieven. Door de eerste werden er enkel vragen gesteld hoe de private sector betrokken zou kunnen worden bij de architectuur. Ook werd er benadrukt dat de internetdiensten publiek moesten blijven.

De ruimte-industrie is blij met het voorstel, maar stelt vragen bij de trage timing van het voorstel en het lage budget.

 


Lees hier de factsheet.
Lees hier het persbericht.
Lees hier het voorstel tot Verordening.

 

Maak een account aan

Volg ons